KITA 3/2011 - Page 42

KOULUTUS KANNATTAA AINA ISÄNNÖITSIJÄT JA TALOYHTIÖIDEN HALLITUKSET TÄYTTÄVÄT KURSSISALIT KEVÄÄLLÄ TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVAT: KIINTEISTÖALAN KOULUTUSKESKUS OY Nykypäivänä kiinteistöalalla tapahtuu niin paljon, että tietojen ja osaamisen päivittäminen on välttämätöntä ruohonjuuritasoa myöten. Isännöitsijät ovat yksi ryhmä, joka tarvitsee liki jatkuvaa kurssitusta pysyäkseen sähköistyvän tiedonvälityksen ja lakimuutosten tahdissa – mutta koulun penkkiä kuluttavat paljon myös taloyhtiöiden hallitukset. YKSI ALAN KOULUTUSTA järjestävä taho on Kiinko, jol- la on tarjota useita tutkintokoulutusvaihtoehtoja – myös ammattitutkintoja – kiinteistöalan ammateissa toimiville ja alalle hakeutuville henkilöille. Koulutusjohtaja Liisa Kallio ja koulutuspäällikkö Katja Järvi kertovat, että isännöinnin ammattitutkinnoissa on viimeisen vuoden aikana aloittanut yli sata henkilöä: kaikkiaan Kiinkossa on isännöinnin ammattitutkintoa suorittamassa (sen eri vaiheissa) yli 200 henkilöä. ”Osa on opintojen alkumetreillä ja osa on jo arviointikeskusteluvaiheessa”, Kallio täsmentää. 40 kita 3/ 2011 Kiinkon koulutuspäällikkö Katja Järvi vastaa mm. isännöinnin ajankohtais- ja tutkintokoulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta.