KITA 3/2011 - Page 40

Historiallisen rakennuksen rappukäytävä on modernisoitu näyttävällä valaisimella. Energiankulutusta järkeistämällä saadaan paitsi leikattua yrityksen energiakustannuksia ja säästettyä ympäristöä, myös pienennettyä hiilijalanjälkeä. Jo pienilläkin parannuksilla on merkittäviä säästövaikutuksia. Skapat Energia tekee asiakkaalle energiaselvityksen, joka sisältää myös toimenpide-ehdotuksen, jota asiakas voi toteuttaa esimerkiksi porrastetusti, sitä mukaa kun säästöjä syntyy. Skapat Energia on myös selvittänyt etukäteen valmiiksi eri tavat, joilla asiakas voi tarvittaessa rahoittaa niin pienet kuin suuretkin energian säästämiseen kohdistuvat korjaukset. Siten yrityksellä on jälleen säästyneitä varoja esimerkiksi investoida uusiin parannuksiin. Skapat Energian kiinteistön etähallintapalvelulla asiakkaan energiankulutusta voidaan tarkkailla 24 tuntia vuorokaudessa ja säätää kiinteistön energiakulut minimiin, kuitenkin siten, että olosuhteet eivät lähtökohdasta heikkene vaan pikemminkin paranevat. Energiakulujen minimointi ja olosuhteiden parantaminen onnistuu vain niin että laitteita käytetään, huolletaan ja ylläpidetään oikein ja käytetään niitä vain silloin kun niitä tarvitaan. ”Ja tämä ei todellakaan tarkoita sitä, että istuttaisiin pimeässä ja kylmässä, vaan kyse on järkeistämisestä”, Skapat Energian toimitusjohtaja Tommi Vekka toteaa. Eri toimenpiteillä aikaansaadut säästöt saattavat olla mittavat. Rahassa mitattuna säästöt ovat monessa tapauksessa olleet 10 000:sta aina 60 000 euroon vuodessa. Energiaa säästävät remontit voivat jopa puolittaa kiinteistön energiankulutuksen. Energiatehokkuuden malliesimerkki S