KITA 3/2011 - Page 39

sa että Ruotsissa. Skapat Energian asiakassuhteet ovat pitkäaikaisia, ja ne perustuvat kumppanuuteen: Skapat Energia ostaa energian asiakkaalleen mahdollisimman edullisesti sekä minimoi asiakkaan kiinteistöjen energiankulutuksen. Pienillä muutoksilla suuria säästöjä Ongelmana on, että yritysten, teollisuuden ja julkisen sektorin osalta energiakuluihin ei kiinnitetä riittävästi huomiota. Kulujen katsotaan olevan pakollinen ylläpitokustannus, jonka suuruuteen ei voi itse vaikuttaa. Jopa 80 prosenttia kiinteistöjen omistajista ei tiedosta myöskään sitä, että he maksavat muun muassa kaukolämmöstä väärin perustein tai että yritys kuuluu kokonaan väärään energiaveroluokkaan. Näitä asioita Skapat Energia käsittelee päivittäin ja tekee asiakkaalleen tilannekartoituksen sekä toimenpide-ehdotuksen jatkotoimista. Skapat Energian toiminnan ydinajatus on energiankulutuksen optimoiminen ja säästöjen aikaansaaminen. Esimerkiksi sähköähän asiakas ostaa jatkuvasti, ja Skapat Energia kilpailuttaa asiakkaalle edullisimman sähköyhtiön ja hankkii edullista sähköä sopivina ajankohtina asiakkaalle tulevaisuuteen. Näin Skapat Energia solmii yritykselle kulloisenakin ajankohtana parhaimman sähkösopimuksen. Skapat Energian toimitusjotaja Tommi Vekka. Uudet toimitilat on remontoitu  energiatehokkuuden näkökulmasta – työviihtyvyyttä unohtamatta. 3 / 2011 kita 37