KITA 3/2011 - Page 35

”Kansankielellä puhutaan putkiremonteista, mutta mielellä- Korjaustöitä KVR-hankkeina ni käytän näistä töistä nimitystä talotekninen peruskorjaus. Vii- Parhaillaan KB-Rakennuksella on loppusuoralla meneillään Asun- me vuosina remonttien laajuus on kasvanut ja usein tässä yh- to Oy Penkan peruskorjaus keskellä Helsingin Kalliota, joka on teydessä korjataan varsinkin sähköjärjestelmiä ja myös ilman- ollut pitkä, puolentoista vuoden projekti. Rakennus oli hyvin huo- vaihtoa jossakin laajuudessa. nokuntoinen. Siellä tarvittiin laaja peruskorjaus, koska korjaukset Osakkaalla on laajan remontin yhteydessä hyvä tilaisuus uudistaa asuntoaan muutoinkin esimerkiksi uusimalla keittiön. Näistä niin sanottujen osakaslisätöiden kuluista osakkaalla on mahdollisuus hakea kotitalousvähennystä työn osuudesta.” oli jätetty tekemättä jo vuosia. Talo on peräisin 1920-luvun lopulta ja siinä on 88 asuntoa. ”Asuntojen märkätilat on jo kunnostettu. Taloyhtiö on saanut myös uudet saunaosastot ja pesutilat. Edessä on vielä julkisivu- ja parvekeremontti ja pian yhtiö alkaa vaihtamaan ikkunoita”, kertoo Bergholm. Toisena merkittävänä kohteena Bergholm mainitsee ensimmäisen KVR-periaatteella – siis kokonaisvastuurakennusurakkana – toteutetun taloteknisen peruskorjauksen, joka valmistui viime vuoden marraskuussa Pirkanmaan alueella. Kyseessä oli 90 asuntoa käsittävä As Oy Tuularinkadun Haka. ”Loppupalaute oli meitä mairitteleva. Osakkeenomistajat olivat hyvin tyytyväisiä ja taloyhtiö sai täyden valtionavun, koska pystyimme käynnistämään työmaan nopeasti. Teetimme hankkeen suunnittelun tutuilla hyvillä suunnitteluyhteistyökumppaneillamme. Kun suunnittelu on pääurakoitsijan omissa käsissä, pystytään peruskorjauskohteen erityispiirteet ottamaan hyvin huomioon.” Tällä hetkellä yrityksellä on laskennassa Pirkanmaalla yksi KVR-hanke. Perinteet kunniaan KB-Rakennuksessa uskotaan perinteisiin putkiston peruskunnostusmenetelmiin. ”Emme halua tarjota niin sanottuja vaihtoehtomenetelmiä. Olemme pääurakoitsija kaikissa hankkeissamme, joten joudumme kantamaan vastuun ja antamaan takuun kaikista aliurakoista”, Bergholm korostaa. ”Pinnoitusmenetelmistä takuun antaminen on vaikeaa, vastenmielistä ja hankalaa, koska niihin erikoistuneet urakoitsijat eivät itsekään anna omalle työlleen asiallisia takuita. Jos tekee kaiken alusta asti itse, niin on paljon helpompi uskoa suoritukseen ja antaa siitä asianmukainen, sopimuksen mukainen takuu. Vaihtoehtoiset menetelmät esimerkiksi sukittamiset tulevat kuitenkin ilmeisesti yleistymään. Kyllä minäkin kannatan viemärin sukittamista aina ahtaasti liikennöidyllä alueella”, Bergholm myöntää. ”Meilläkin on ollut kohteita, joissa olisi jouduttu kaivamaan raitiovaunukiskojen alitse, jotta viemärit olisi saatu vaihdettua. Silloin on kustannussyistä varsin perusteltua, että tällainen linjaosuus hoidetaan sukittamalla. Myös esimerkiksi väestönsuojien lattioiden alla olevien viemäreiden sukitus on usein perusteltua. Siellä on raskaat betonirakenteet päällä, joten viemärin esiin ottaminen vaihdettavaksi on monesti väärä ratkaisu. Näiltä osin hyväksyn pinnoitumenetelmät.” 3 / 2011 kita 33