KITA 3/2011 - Page 26

Jos projektinjohto horjuu syystä tai toisesta, voi edessä ol- kuussa 2009 Korkein oikeus määräsi sakkoja SKV:lle tapauk- la tuskien taival ja tiellä useampikin miina. Liian hunajaiset ai- sesta, jossa SKV:n kiinteistövälittäjä ei ollut kertonut ostajalle kataululupaukset asiakkaalle kostautuvat varmasti. Samaten ei tulevasta putkiremontista ”riittävän hyvin ja selkeästi”. voi koskaan korostaa liikaa, että linjasaneerauskin on palve- Natalia Nikola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta on luammatti – remppamiehistön käytös lyö projektiin usein sekä tutkinut putkiremontin vaikutusta asunnon hintaan pro gradu ensimmäisen että viimeisen leiman. -työssään. Nikolan mukaan tuleva putkiremontti alentaa hintoja selkeästi. ”Asuntojen hintojen havaittiin alkavan laskea noin Putkirempan talousvaikutukset kuusi vuotta ennen remonttia”, Nikola kertoo. Hinnat ovat li- Varsinkin Helsingissä putkiremonteista on tullut jo hiukan elä- säksi sitä alhaisempia mitä lähempänä remontti on (–3 % kuu- määkin suurempi asia. Urbaanien legendojen mukaan asun- si vuotta ennen ja –9 % vuotta ennen remonttia). toa ostaessa kysytään ensimmäisenä, että onko putkiremppa jo tehty. Totta silti (ainakin) se toinen puoli. Esimerkiksi marras- Rempan ollessa kesken taloyhtiön väki voi lohduttautua vanhalla sanonnalla ”kärsi, kärsi, kirkkaamman kruunun saat”, mutta kultainen tuo kruunu ei näyttäisi olevan. Nikolan tutkimuksen mukaan remontin jälkeen asunnosta maksetaan vain noin kolmen prosentin preemio – hyöty onkin etupäässä siinä, että omaisuudesta pidetään huolta eikä se pääse rapistumaan arvottomaksi. ”Tutkimuksessa havaittu hinnanalennus ei riitä kattamaan remontin kustannuksia”, summaa Nikola. Osta–myy–pidä Kun velattomaan myyntihintaan lisätään putkiremontin kustannukset, ovat remontoitavat asunnot kuusi vuotta ennen remonttia 17 % kalliimpia verrattuna vastaaviin, jo remontoituihin asuntoihin. Vuotta ennen remonttia erotus on noin 11 %. Halvemmissa asunnoissa ylihinnoittelu ennen remonttia on suhteellisesti suurempaa kuin kalliimmissa asunnoissa, jolloin remontin hinta on suhteellisesti suurempi verrattuna asunnon hintaan. Ennenaikainen remontti taas lisää ylihinnoittelua: ”Remonttikustannusten arvo ostohetkellä on sitä suurempi, mitä lähempänä remontti on.” Natalia Nikolan tutkimus kyseenalaistaa siis vanhan pelon siitä, että lähestyvä putkiremontti on kuin tuomiopäivä, joka romuttaa asunnon hinnan. Tulosten valossa näyttäisi pikemminkin siltä, että mikäli asunnonvaihto on ajankohtaista lähivuosina, ainakin pääkaupunkiseudulla kannattaa huoneisto myydä ennen remonttia. Kokonaan toinen juttu on sitten se, paljonko tulossa oleva putkiremontti pidentää myyntiaikaa. Strategista silmää On sekä asunnon ostajan että myyjän etu, että taloyhtiöön tulossa olevat korjaukset suunnitellaan pitkäjänteisesti. Jotta asuntokaupan osapuolet voivat ottaa putkiremontin huomioon, on yhtiöllä oltava pitkän aikavälin korjaussuunnitelma – ja tuore asunto-osakeyhtiölaki vaatiikin viisivuotissuunnitelman laatimista. Mitä isompi remontti, sitä pidemmälle tulevaisuuteen on syytä katsoa. Esimerkiksi Isännöintiliiton toimitusjohtaja Tero Heikkilä on puhunut 10-vuotissuunnitelman puolesta. 24 kita 3/ 2011