KITA 3/2011 - Page 25

(22 %) katsoi isännöitsijän ansaitsevan arvosanan ’erittäin naosuus vuonna 2010 oli vain 1 prosentin luokkaa.” Viemäri- huono’ tai ’huono’. Tutkimuksen mukaan hallitukset olivat isän- saneerauksissa vaihtoehtoisten menetelmien osuus oli kuitenkin nöitsijöihin tyytyväisempiä kuin asukkaat. jo noin 20 % viime vuonna. ”Sukitus lisää voimakkaasti suo- Eri vastuualueita ja rooleja kartoitettaessa tutkimuksessa oli merkillepantavaa myös, että yli puolet (53 %) vastaajista ei pitänyt hyväksyttävänä, että sama yritys tekee sekä saneerauksen että kuntotarkastuksen. siotaan, koska se on ominaisuuksiltaan uutta putkea vastaava tuote”, toteaa Falck. ”Erilaiset ruiskutusmenetelmät kamppailevat uskottavuusongelmien kanssa. Ruiskutettavilta tuotteilta onkin lähdetty vaatimaan useiden vakuutusyhtiöiden toimesta itsekantavuuden Tyytymättömyyden tuoteseloste vahvistavaa testitulosta ja kotimaista sertifikaattia, jotta ne voi- Nykyaikaisista putkiremonteista kirjan kirjoittanut Tapio Falck daan arvottaa ikävähennysten piiriin.” tietää hyvin, että monessa taloyhtiössä näytetään hapanta Kun linjasaneerausta lähdetään tekemään, taloyhtiöissä naamaa remontin jälkeen. Hänen mukaansa takana on pää- mietitään usein, mitä mahdollisia remontteja putkiurakkaan asiassa kolme syytä: kannattaa linkittää. Tällöin kertakustannuksesta kasvaa isompi ”Ensinnäkin epäonnistunut aikataulutus johtaa siihen, että aikataulut eivät pidä. Kun kilpailu urakoista on koventunut, annetaan asiakkaalle yltiöoptimistisia lupauksia urakan no- paukku, mutta hallituksen ei tarvitse alkaa heti parin vuoden päästä miettimään uutta remppaa. Falckin mukaan sähkönousujen ja telejärjestelmien uusimi- peudesta, jotta saataisiin homma kotiin. Toinen tekijä on teho- nen linjasaneeraustöiden yhteydessä on yleensä synergiamie- ton tiedotus – ei tiedetä milloin urakoitsija tulee asuntoon, mi- lessä kannattavaa kaapeleiden reitityksien ainakin osittaisten tä se silloin siellä tekee ja miten tämä kaikki vaikuttaa asukkai- päällekkäisyyksien takia. ”Samoin kylpyhuoneiden uusiminen den elämään. Kolmas asia ammattitaidottomat ja epäystävälli- vesieristyksineen on järkevää ainakin, jos viemäriputkien uusi- set työntekijät”, Falck pudottelee. minen tehdään perinteisellä menetelmällä.” Oma lukunsa on sitten kissanhännänveto perinteisen ja uusien linjasaneerausmenetelmien välillä. Consti Talotekniikan Projektinjohto ajan tasalle tutkimuksen mukaan taloyhtiöille kelpaisi jonkin sortin kompro- Mitä enemmän ”liikkuvia osia” remontissa on, sitä tärkeäm- missikin: niistä vastaajista, joilla putkiremontti on tulossa, pään ɽ