KITA 3/2011 - Page 19

TILOJEN MYYNNISTÄ SEURAA HALLINTORUMBAA TALOYHTIÖN HALLINNASSA olevien tilojen myymi- nen ja luovuttaminen uudelle omistajalle vaatii uusien osakkeiden painatuksen sekä osakepääoman korottamisen osakkeiden nimellisarvolla. Kaikkien muiden kuin taloyhtiön hallinnassa olevien huoneistojen hallinta tulee perustua osakkeiden omistukseen asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiön yhtiökokous tekee aina päätöksen osakepääoman korottamisesta ja uusien osakekirjojen painatuksesta. Uusien osakkeiden oikeutus hallita yhtiön huoneistoa on oltava yhtäläinen muihin jo olemassa oleviin osakkeisiin nähden. Esimerkiksi jos kutakin huoneiston hallintaan oikeuttavaa neliömetriä kohden on painatettu yksi osake, tulee uusien osakas omistukseen siirtyvien huoneistoneliöiden hallintaan painattaa yksi osake. Huoneiston hallintaan oikeuttavien osakesarjojen tulee myös olla yhtenäiset. Uusista osakkeista pyritään saamaan mahdollisimman suuri hinta. Osakkeiden nimellisarvo ei yleensä vastaa osakkeiden hallintaan oikeuttavan huoneiston arvoa. Uusista osakkeista maksettu hinta jakautuu nimellisarvoon ja ylikurssiin. Nimellisarvo merkitään osakepääoman korotuksena ja ylikurssi siirretään esimerkiksi rakennusrahastoon. Osakepääoman korotuksesta, jossa merkitään uusia huoneiston hallintaan oikeuttavia osakkeita, seuraa yhtiöjärjestyksen muuttaminen. Yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmä ja osakem