KITA 3/2011 - Page 18

Ullakkotiloja myydessään taloyhtiön tulisi järjestää – ammattilaisten avustuksella – rakennusvalvontaviraston vaatimat uusia tiloja koskevat suunnitelmat ja hankkia rakennuslupa ennen myymistä. Tiloista saadaan korkeampi hinta ja varmistutaan siitä, että uudet tilat vastaavat taloyhtiön haluamaa laatutasoa niin teknisesti kuin esteettisestikin. Ullakon myyminen osakashallintaan tapahtuu suunnatulla osakeannilla, eli asuntoosakeyhtiöön merkitään uusia osakkeita, jotka oikeuttavat uusien ullakkohuoneistojen hallintaan. Jos taas taloyhtiö lohkoo tontin, uudelle tontille rakennettavaan rakennukseen ei yhtiö pääse sanotusti vaikuttamaan, vaan lohkotun tontin osa myydään uutena tonttina. Tontin rakennusoikeuden myymisestä saadut varat on myös käytettävä saman tilikauden aikana, jotta niistä ei joudu maksamaan tuloveroa. Sopimus voidaan toki laatia siten, että remontin jakautuessa useammalle tilikaudelle, uuden tontin ostaja maksaa rahat kahdessa tai useammassa erässä tai taloyhtiö voi rahastoida rahat. Taloyhtiön käyttämättömän rakennusoikeuden myymisestä ei tarvitse maksaa veroa, jos se on merkitty taseeseen. Uusien osakkeiden merkintähintana hankitut rahat ovat yhtiölle verovapaata pääomasijoitusta. Negatiivista kassavirtaa? Insinöörityönsä asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeiden rahoituksesta tehnyt Hannu Mäkelä toteaa lopputyössään, että esimerkiksi suunnitellut myytävät tilat tai rakennusoikeus saattavat tuoda korjaushankkeelle suunnitellun rahoituksen sijasta lisäkustannuksia. Tällöin kaavaillusta rahahanasta tulee kivireki, ja syyttelyn kierre yhtiökokouksessa on valmis. Jos kustannuksia ei voida etukäteen tietää tai arvioida luotettavasti, rahoitussuunnitelma voi epäonnistua täysin ja pahimmassa tapauksessa tilojen myymisestä saattaa aiheutua ainoastaan kuluja taloyhtiölle. Lähde: Hannu Mäkelä: Asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeiden rahoitus. Insinöörityö. Metropolia 2009. 16 kita 3/ 2011