KITA 3/2011 - Page 12

AJANKOHTAISTA LÄMPÖYKKÖNEN OY – LÄMMITYSTÄ JA JÄÄHDYTYSTÄ LAADUKKAASTI LämpöYkkönen Oy myy ja asentaa asiakkailleen ympäristöystävällisiä ja energiankulutusta pienentäviä lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä. Päätuotteita ovat lämpöpumput, viilennyspumput, vesikiertoinen lattialämmitys ja LVI-suunnittelu. Yrityksen laaja tuotevalikoima sisältää johtavat tuotemerkit, joissa laatu ja luotettavuus ovat etusijalla. KOSKA YRITYS ei ole yhden ainoan tuotemerkin varassa, UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI on tuonut lisävastuita pystyvät asiantuntijat aidosti auttamaan asiakkaita ja valitse- taloyhtiöille, jonka LämpöYkkönen on huomioinut panostamal- maan kohteeseen parhaiten sopivat ratkaisut. Asiakkaita pal- la siihen, että jo projektin suunnitteluvaiheessa asiakkaille tar- vellaan aina kokonaisvaltaisesti hankkeen suunnittelusta asen- jotaan selkeät ja lain vaatimat tiedot asennusselvityksen muo- nukseen – tarvittaessa avaimet käteen periaatteella. dossa. LÄMPÖYKKÖNEN TOIMII maanlaajuisesti. Myymälät si- LÄMPÖYKKÖNEN OY vastaa myös laitteistojen huollosta. jaitsevat Vantaalla, Lahdessa, Tampereella, Jyväskylässä ja Yritys toimii edustamiensa tuotteiden maahantuojien valtuutta- Oulussa. Asiakaskunta koostuu yksityisistä, yrityksistä sekä mana huoltoliikeenä. Tämän ansiosta mahdolliset huollot teh- kuntasektorin toimijoista. Laajan tuotevalikoiman ansiosta Läm- dään ripeästi ja laadukkaasti. pöYkkönen pystyy toimittamaan laadukkaat järjestelmät sekä pieniin että suuriin kohteisiin. 10 kita 3/ 2011 Lisätietoja: www.lampoykkonen.fi