KITA 2/2014 - Page 58

UUTISMONTTU Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. KONE TOI MARKKINOILLE TILATEHOKKAAN JA NOPEAN TAVAN HISSIN UUSIMISEEN KONE julkisti tammikuussa uusimman hissien modernisointiteknologiaa koskevan innovaationsa: KONE NanoSpace™ on hissien uusimiseen tarkoitettu ratkaisu, jonka etuja ovat maksimaalinen tilatehokkuus, erinomainen ajomukavuus ja matala energiankulutus. Uusi KONE NanoSpace voidaan asentaa vanhan hissin tilalle jopa kahdessa viikossa, kun alan keskiarvo on noin kuusi viikkoa. Tämä vähentää merkittävästi kerrostalon asukkaille aiheutuvaa häiriötä. Ratkaisu perustuu uuteen innovatiiviseen teknologiaan, optimoituun asennettavuuteen ja huippuunsa hiottuun suunnitteluprosessiin. HISSIEN MODERNISOINTI on tänä päivänä tärkeä aihe kaupungeissa, joiden infrastruktuuri alkaa ikääntyä. Esimerkiksi Euroopassa ja Yhdysvalloissa käytössä olevista hisseistä yli puolet on yli 20 vuotta vanhoja*, ja siten modernisoinnin tarpeessa. Suomessa vastaava luku on yli 70 prosenttia**. Hissin modernisointi parantaa turvallisuutta, esteettömyyttä ja ajomukavuutta. Väestön ikääntyessä mahdollisuus sujuvaan ja mukavaan liikkumiseen nousee yhä tärkeämmäksi. KONE NanoSpace -ratkaisun ansiosta hissikorin tilavuutta voidaan kasvattaa jopa 50 % vanhaan hissiin verrattuna tekemättä muutoksia olemassa olevaan hissikuiluun. Tämän mahdollistavat erittäin kompakti rakenne ja uusi KONE HybridHoisting™ -nostojärjestelmä, joka yhdistää täysin Modernisointien osuus KONEen kokonaisliikevaihdosta on uudella tavalla sekä hihna- että köysiteknologiaa – hihna lii- maailmanlaajuisesti 16 %. Hissien modernisointiratkaisut vaih- kuttaa hissiä ja köydet kannattelevat hissikoria kuilussa. Asuk- televat laajuudeltaan pienistä päivityksistä hissin täydelliseen kaiden käyttömukavuutta parantavat myös tilavampi hissikori, uusimiseen. oviaukon suuri avautumisleveys, tarkka pysähtyminen kerros- ”Näemme modernisointiliiketoiminnassa suurta potenti- tasolle, hiljainen ajo ja visuaalisesti miellyttävä, rakennuksen aalia etenkin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, joissa laite- arkkitehtuuria täydentävä design. Lisäksi KONE NanoSpace kanta ikääntyy nopeasti. Myös Aasia on meille lähitulevaisuu- pienentää energiankulutusta merkittävästi: uusi ratkaisu on dessa tärkeä modernisointimarkkina – tällä hetkellä kaksi kol- jopa 70 % käytössä olevia vanhoja hissejä energiatehok- masosaa uusista hisseistä asennetaan Aasiaan”, Kemppainen kaampi. jatkaa. ”Innovatiivisena yrityksenä KONE pyrkii jatkuvasti tarjoamaan asiakkaille ja asukkaille parempia modernisointiratkai- KONE NanoSpace tulee Euroopan markkinoille vuoden 2014 aikana. suja kehittämällä sekä tuotteitaan että prosessejaan. KONE NanoSpace -ratkaisussa innovatiivisuuden ydin on huip- Lisätietoja: www.kone.fi puunsa hiottu prosessi. Olemme suunnitelleet modernisaatioprosessin jokaisen vaiheen siten, että vanhan hissin korvaami- *European Lift Association (ELA), National Elevator nen uudella sujuu mahdollisimman joustavasti”, sanoo KONE Industry, Inc. (NEII) Oyj:n palveluliiketoiminnan johtaja Pekka Kemppainen. **Työterveyslaitos, Korjausrakentaminen Suomessa, 2013 56 kita 2/ 2014