KITA 2/2014 - Page 56

UUTISMONTTU Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. SKAPAT ENERGIA JA KARVES YHTIÖT KUMPPANEINA KOHTI KIINTEISTÖJEN TEHOSTETUMPAA ENERGIANSÄÄSTÖÄ nittelu- ja asiantuntijapalveluita tarjoava Karves Yhtiöt Oy sekä sähkönhankintaan ja energiatehokkuuteen erikoistunut Skapat Energia Oy ovat aloittaneet yhteistyön. Yhdessä ne tarjoavat kiinteistöasiakkailleen energiatehokkuuden kokonaisvaltaista palveluketjua alusta loppuun saakka. Karves Yhtiöt suunnittelee ja valvoo kiinteistöjen peruskorjaukset ja Skapat Energia huolehtii jatkosta etähallinnan ja KUVA: SKAPAT ENERGIA OY KORJAUSRAKENTAMISEN JA energiatehokkuuden suun- ylläpitopalvelun kautta. “Hyvin suunnitelluissa peruskorjauksissa energiatehokkuus huomioidaan jo heti alussa ja rakennetaan edellytykset energiakulutuksen jatkuvalle optimoimiselle. Karves Yhtiöissä olemme jo vuosia kehittäneet hyviksi osoittautuneita selvityksiä ja laskentamalleja energiatehokkuuden yhdistämiseksi peruskorjauksiin. Projektin päätyttyä järjestelmiä täytyisi kuitenkin osata hyödyntää myös jatkossa, jotta säästöpotentiaali ei valu hukkaan. Usein näin ei kuitenkaan ole”, Karves Yhtiöiden toimitusjohtaja Kim Karves taustoittaa. Lääkkeeksi energiatehokkuuden varmistamiseksi tarjotaan Skapatin etähallintapalveluja, joiden kautta Skapatin asiantuntijat seuraavat kohteen energiankäyttöä vuoden jokaisena päivänä. Siten varmistetaan, että talotekniikkaa käytetään optimaalisesti, kiinteistö toimii toivotulla tavalla ja se kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa. Etähallinnan kautta reagoidaan myös nopeasti mahdollisiin energiakulutuksen poikkeamiin. ”Skapatin toteuttama seuranta saattaa hyvinkin tuoda vielä 10–15 prosentin säästöt kiinteistöjen energiankulutukseen ja taloyhtiön kukkaroon”, Skapat Energian energiahallinnan johtaja Karri Kylliö kertoo.   Skapat Energia Oy Hämeenlinnalainen sähkönhankinnan ja energiatehokkuuden asiantuntijayritys Skapat Energia on perustettu vuonna 1998 ja sillä on noin 20 000 asiakasta yritys- ja kuntasektorilla. Yritys työllistää 80 henkeä, ja sen liikevaihto on 6,9 miljoonaa euroa. Skapat Energia Oy hallinnoi asiakkaittensa lukuun 3,2 TWh sähköä vuodessa. Yritys toimii myös Ruotsissa ja Virossa. Karves Yhtiöt Oy Pääasiallisesti pääkaupunkiseudulla toimivan perheyritys Karves Yhtiöt Oy:n juuret ulottuvat 1960-luvulle. Karves Yhtiöt tarjoaa kokonaisvaltaisia ja asiakaslähtöisiä korjausrakentamisen suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita sekä kiinteistöjen energiatehostamisen ratkaisuja. Asiantuntijaorganisaation palveluksessa on 39 henkilöä, ja sen liikevaihto on 3 miljoonaa euroa. Lisätietoja: karri.kyllio@skapatenergia.fi, www.skapatenergia.fi, kim.karves@karves.fi, www.karves.fi 54 kita 2/ 2014 “Kaksi ketterää ja voimakkaasti kasvavaa yritystä täydentävät toistensa energiatehokkuuspalveluja. Tarjoamme asiakkaillemme jatkumoa, jotta säästö saadaan oikeasti kotiin ja jotta energiankulutus saadaan pysymään tavoitteiden mukaisena”, Skapat Energian energiahallinnan johtaja Karri Kylliö toteaa.