KITA 2/2014 - Page 46

Ilmansuodatukseen satsaamalla voi kaupunkilainen helpottaa oloaan ja parantaa elämänlaatua. Suomen Terveysilma Oy:n toimitusjohtaja Peter Schlauf ”Lisäksi karmiventtiilin käsisäätö ei välttämättä ole tätä päivää.” Suomen Terveysilma Oy:n Velco-venttiilin avaus muuttuu toteaa, että usein asunnot ”tiivistyvät” ikkunavaihdon yhtey- termostaatin avulla automaattisesti ulkolämpötilan mukaan, dessä entisestään. Karmiventtiilien – jotka ovat siis usein val- jolloin asukkaan ei tarvitse huolehtia muusta kuin suodattimen miina ikkunoissa – huonoihin puoliin kuuluu, että suodattimet vaihdosta kerran vuodessa. ovat heikkolaatuisia – lähinnä sen takia, ettei hyvän suodattimen vaatimaa suodatuspinta-alaa saada mahtumaan karmi- ”Vaihto itsessään on helppoa ja mitään työkaluja ei tarvita”, Schlauf vakuuttaa. venttiilin kapeaan rakoon. Schlaufin mukaan on todellinen sääli, jos ilmansuodatus Toimii kuin magneetti jää lapsipuolen asemaan, sillä hyvä ilmansuodatus on paljon Suomen Terveysilman ykköstuote ilmansuodatinpuolella on tärkeämpää terveydelle kuin on uskottu. Suomessa mm. THL Filtrete, joka helpottaa huomattavasti hengittämistä esimerkiksi on tutkinut paljon asiaa ja myös tuoreen eurooppalaisen tut- kaupunkialueella. Asunnon sisäilman laatu paranee, kun siite- kimushankkeen mukaan sisätiloihin kulkeutuvat, ulkoa tulevat pöly, katupöly ja pienhiukkaset eivät enää pääse sisälle asun- hiukkaset ovat terveysongelma, jonka laajuutta aletaan vasta toon. Hengitysteiden