KITA 2/2014 - Page 38

VESIVAHINKO OSAKEHUONEISTOSSA TEKSTI: JENNI VALKAMA KIINTEISTÖLAKIMIES / TALOASEMA OY KUVA: ESA AHDEVAARA / GSS LUCKY-DESIGN Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajan astianpesukone on rikkoutuessaan aiheuttanut huoneistossa mittavan vesivahingon, ja vesi on valunut myös alakerran asuntoon. Voiko yhtiö vaatia korjauskustannuksia osakkeenomistajalta, vai onko yhtiön suoritettava korjaukset omalla kustannuksellaan? KUN OSAKEHUONEISTOSSA tapahtuu vesivahinko, sen syy ei välttämättä ole ilman tarkempia tutkimuksia nähtävissä. Aina ei myöskään ole selvää, kenen vastuulla on korjausten toteuttaminen ja korjauskustannusten maksaminen. Varsinkin jos vesi pääsee rakenteisiin asti ja korjauskustannukset kohoavat suuremmiksi, korjauskustannusten maksamisesta aiheutuu usein riitaa yhtiön ja osakkeenomistajan välillä. Osakkeenomistajan omalla menettelyllä vahingon aiheutumiseen ja sen seurausten rajoittamiseen liittyen voi olla merkitystä korjauskustannusten jakautumisessa. Lisäksi on mahdollista, että yhtiön kiinteistövakuutus ja osakkeenomistajan kotivakuutus korvaavat ainakin osan aiheutuneista kustannuksista. Kunnossapitovastuun jakautumisesta yhtiön ja osakkeenomistajan välillä säädetään asunto-osakeyhtiölaissa, ja siitä voi olla määräyksiä myös yhtiöjärjestyksessä. Asunto-osakeyhtiölain olettamasääntöjen mukaan yhtiöllä on yleinen kunnossapitovastuu, jonka perusteella sen on mm. pidettävä kunnossa yhtiön rakennukset ja niiden rakenteet. Yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvat myös esimerkiksi osakkeenomistajien hallinnassa olevien huoneistojen rakenteet ja eristeet, sekä lämmitys-, sähkö-, ym. perusjärjestelmät. Osakkeenomistaja vastaa lähtökohtaisesti huoneiston sisäosista, kuten pintamateriaaleista ja laitteista, ja lisäksi osakkeenomistajalla on velvollisuus hoitaa huoneistoaan huolellisesti. Mikäli yhtiöjärjes36 kita 2/ 2014