KITA 2/2014 - Page 35

Erävuoma huomauttaa, että turvallisuuden lisäksi juuri asentaminen on tulokkaan valtti. Patentoidun asennusjärjestelmän ansiosta Tulppa-levyjen asentaminen on erittäin nopeaa L ja helppoa. ”Me olemme kehittäneet mahdollisimman selkeän asennus- -neloset paremman palvelun putkiliike järjestelmän, joka minimoi tehokkaasti virheiden mahdollisuu- puh. 010 320 4330 www.lvineloset.fi det.” Laatoitusvalmista vedeneristettyä seinäpintaa syntyy alan ammattilaiselta helposti 10–15 m² tunnissa, sillä Tulppa on Linjasaneeraukset kätevä asentaa, helppo työstää ja kevyt myös käsitellä. Levy- Kaukolämpötyöt | Maalämpötyöt jen innovatiivinen patentoitu asennustapa vaakaan helpottaa Jäähdytystyöt | Ilmastointityöt asentamista ja pontattu reunaprofiili varmistaa sauman vesitii- 24h putkihuolto | Rakennuspalvelut veyden. Huomattava ajansäästö Erävuoman mukaan järjestelmä säästää reilusti aikaa, kun vedeneristeen sively ja kuivumisaikojen odottelu jäävät pois. Tulppa-märkätilalevy on laatoitusvalmis jopa alle päivässä. Vedeneristäjältä säästyy reilusti aikaa, kun rakennuslevyille ei tarvitse sivellä erikseen vedeneristettä ja odottaa sen kuivumista, vaan laatoittaa voi suoraan märkätilalevyn päälle jo asentamista seuraavana päivänä. Kyseinen vaihtoehto on ollut ammattilaisen mieleen, sillä siveltävä vedeneristys vie aikaa kaksi tai kolme kertaa enemmän kuin Tulppa-metodi. Lisäksi Tulppa-märkätilalevy toimii ihanteellisena rakennuslevynä märkätiloissa toteutettaessa suihkuseiniä, hyllyjä ja lokerikkoja, penkkejä, tai kotelointeja esimerkiksi ammeelle. Tulppa-levyllä voi toteuttaa kyseisiä erikoisratkaisuja myös vanhaan märkätilaan. Erävuoma toteaa, että viimeisen parinkymmenen vuoden aikana eristyspuolella on tapahtunut paljon kehitystä. Etenkin VTT:n jo vuodesta 1996 tekemä työ vesieristesertifikaattien kanssa on ollut arvokasta. ”Vielä 1990-luvulla oli tavallista, että oli uusia ja isoja ”Toinen vaihtoehto on ollut vanhan lattiakaivon poistami- kohteita, joissa tuli vastaan ongelmia erittäin nopeasti. Täl- nen ja uusiminen, mutta tämä on vaihtoehdoista ylivoimaisesti löin takana oli usein se, että tekijät eivät aina tienneet mitä oli- kallein ja työläin”, toteaa Leivo. vat tekemässä ja konstit olivat monet. VTT:n ansiosta ns. omat sovellukset alkoivat jäädä pois.” Ihme insertti Masterpipen Suomessa valmistettu lattiakaivon insertti poistaa Lattiakaivon uusi elämä edellä mainitut ongelmat, riskit ja minimoi operatiiviset kustan- Toinen kylpyhuoneiden innovaattori on Masterpipe Oy, jonka nukset. Leivo kertoo, että Masterpipen ruostumattomasta teräk- niin ikään pari vuotta sitten lanseeraama lattiakaivon insertti sestä valmistettu lattiakaivon insertti asennetaan vanhan lattia- on saanut kosolti huomiota osakseen alalla. Mistä sitten oikein kaivon sisään rikkomatta olemassa olevia vesieristyksiä ja pin- on kysymys? toja. Tony Leivo Masterpipesta taustoittaa, että viemärei- ”Tämä menetelmä palauttaa vanhan lattiakaivon tekniset den sisäpuolisen saneerauksen yhteydessä toinen tähänasti- ominaisuudet uuden lattiakaivon tasolle. Lisäksi se kestää erit- sista vaihtoehdoista on ollut lattiakaivon pinnoittaminen, joka täin hyvin mekaanista ja kemiallista rasitusta.” tapahtuu ruiskuttamalla tai siveltelemällä lattiakaivon seinä- Masterpipe lähti kehittelemään uutta inserttiä, kun huomat- mään epoksihartsikerros. Pinnoituksen ongelmana on tasalaa- tiin että sukituksia tehdessä lattiakaivo on aina ikään kuin hei- tuisen ja muun putkistolinjan kanssa teknisesti samantasoisen koin lenkki. Sukituksessahan vanhan putken sisään asenne- lopputuloksen saavuttaminen. Käsityönä tehty epoksikerroksen taan uusi putki, jolloin olemassaolevat reiät ja halkeamat kor- paksuus vaihtelee, eikä ole todistetusti pitkäikäinen kuten ruos- jaantuvat – ja menetelmällä saavutetaan vuosikymmeniä kes- tumattomasta teräksestä valmistettu kaivo. tävä käyttöikä. 2 / 2014 kita 33