KITA 2/2014 - Page 27

ilmatieto Oy ja Aalto-yliopiston Energiatekniikan laitoksen LVI-tekniikka. Suomalainen sisäilmatutkimus esittäytyy tänä vuonna 67 esitelmän voimin ja avajaissanat lausuu asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen. Sisäilmayhdistys ry:n toiminnanjohtaja Jorma Säteri ker- KUVA: VAULA AUNOLA SEMINAARIN TAKANA ovat Sisäilmayhdistys, SIY Sisä- too, että seminaarin aiheita ovat mm. altistuminen ja terveysvaikutukset, ilmanvaihto ja epäpuhtaudet sekä materiaalit ja sisäilma. ”Asialistalla ovat myös korjausmenetelmät, ilmastointi ja lämpöolot, ongelmien hallinta sekä mikrobien tutkimusmenetelmät”, Säteri jatkaa. Tärkeässä roolissa sisäilma-asioiden profiilin nostossa on RYM Oy:n Sisäympäristö-tutkimusohjelma. Sisäympäristöohjelman tavoitteena on löytää ratkaisuja, joilla edistetään tilan käyttäjien tuottavuutta, viihtyvyyttä ja terveyttä ekologisesti kestävällä tavalla. Painopistealueita ovat käyttäjäkeskeiset tilat ja niiden energiatehokas hallinta, hyvän sisäympäristön ansaintamallit sekä inspiroivien oppimisympäristöjen suunnittelu ja toteutus. ”Ohjelmasta alkoi tulla tuloksia viime vuoden puolella ja tahti kiihtyy – seminaarissa kuullaan 10 esitelmää tutkimusohjelmaan liittyen”, taustoittaa Säteri. Innovaatiokärjellä eteenpäin Ohjelman tuloksena on syntynyt huomattava määrä arvokasta osaamista – esimerkiksi yli 100 tieteellistä julkaisua. Myös ohjelman tulosten kaupallistamisessa on onnistuttu hyvin. Tähän mennessä syntyneisiin kaupallisiin tuloksiin kuuluvat muun muassa oppilaitossuunnittelukonsepti, virtausmallinnustyökalu, reaalioptiomalli, integroitu valaisujärjestelmä, elinkaarilaskentamalli talotekniikkajärjestelmän mitoitukseen ja kestävän rakentamisen kompetenssikeskus. Sisäilmayhdistys ry:n toiminnanjohtaja Jorma Säteri kertoo, että seminaarin aiheita ovat mm. altistuminen ja terveysvaikutukset, ilmanvaihto ja epäpuhtaudet sekä materiaalit ja sisäilma. Budjetiltaan yli 20 miljoonan euron Sisäympäristö-ohjelmassa on mukana 26 yritystä ja 10 tutkimuslaitosta. Tutkimustuloksista Säteri nostaa esille passiivitaloihin liittyvän tutkimuksen: ”Aina välillä keskustellaan siitä, onko passiivitalossa heikompi sisäilma kuin muissa taloissa. Sisäympäristö-ohjelmasta saadut tulokset eivät tätä väitettä tue”, Säteri toteaa. Toinen seminaarissa kuultava isompi kokonaisuus liittyy eurooppalaiseen tutkimushankkeeseen, joka on perehtynyt ulkoilman hiukkasten sisäilmavaikutuksiin. Sisätiloihin kulkeutu- ”Hometalkoot on hyvä esimerkki siitä, että kun resursseja kohdennetaan fiksusti, päästään hyviin tuloksiin.” Toisaalta Hometalkoot keskittyy paljolti valistukseen ja asiantuntijoiden kouluttamiseen. Seuraavaan vaiheeseen, eli kiinteistökannan korjaukseen tarvitaan jo suurempaa panostusta. Viime kädessä kysymys on valinnoista – ja Säteri perään- vat, ulkoa tulevat hiukkaset ovat Euroopan mittakaavassa suuri kuuluttaakin keskustelua sen suhteen, mitä yleensä yhteiskun- ongelma: nassa halutaan priorisoida. Hänen mukaansa nyt tarvitaan ”Ulkoilmasta sisäilmaan tuleviin epäpuhtauksiin voidaan loppuun asti ajateltu strategia: onko syytä tunnustaa, että ei puuttua ilmansuodattimilla ja -puhdistuksella”, Säteri muistut- ole varaa pitää yllä olemassa olevaa kiinteistökantaa, jolloin taa. kannattaa siirtyä tilan käytön tehostamiseen. ”Nyt odotellaan kiinteistönomistajien päätöksiä, mutta Talkoissa mukana mitään taikasauvaa ei ole kenelläkään”, Säteri toteaa ja Säterin Sisäilmayhdistys seisoo samassa rintamassa kansal- lisää, että ihan pelkästään korjausavustuksia jakamalla tilanne listen Kosteus- ja Hometalkoiden kanssa ja uskoo, ett