KITA 2/2014 - Page 19

TALKOILLA TULOKSIIN KOSTEUS- JA HOMETALKOOT TOI SISÄILMAONGELMAT KOKO KANSAN TIETOISUUTEEN TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: YHA KUVAPANKKI / PENTTI HOKKANEN Sisäilmaongelmat on nostettu Suomessa tapetille ennennäkemättömällä tavalla. Keihäänkärkenä toimii ympäristöministeriön koordinoima Kosteusja hometalkoot, jotka ovat saaneet aikaan uudenlaista keskustelua – ja mikä parasta – aktiviteettia. KOSTEUS- JA HOMETALKOOT on vuonna 2009 valtio- Pallo päättäjille neuvoston päätöksellä käynnistetty valtakunnallinen, viisivuoti- Pirinen muistuttaa, että suuri osa rakennusten sisäilmaongel- nen toimintaohjelma, jonka tehtävänä on saattaa alkuun suo- mista aiheutuu kiinteistöjen kunnossapidon puutteista ja huo- malaisen rakennuskannan tervehdyttäminen kosteus- ja home- nokuntoisten rakennusten viivästyneistä korjauksista. vaurioista. Ohjelmaa toteutetaan laajana yhteistyönä muiden ministe- ”Kosteus- ja homevauriot voidaan voittaa, mutta se edellyttää määrätietoista ja suunnitelmallista otetta sekä korjausra- riöiden, virastojen, kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa. Tal- kentamisen asettamista muun rakentamisen edelle. Päättäjien koissa on viety läpi jo yli 70 erilaista hanketta, julkaistu useita on tehtävä ripeästi ja rohkeasti tarvittavat investointipäätökset oppaita ja hometalkoot.fi -verkkosivut sekä laadittu suunni- rakennusten kuntotutkimisesta ja korjaussuunnittelusta ja sen telma kosteusvaurioalan koulutus- ja pätevöitymisjärjestelmän jälkeen priorisoitava hankkeet tärkeysjärjestykseen”, Pirinen rakentamiseksi. toteaa ja lisää, että vaurioituneiden talojen kanssa on kaksi Hometalkoiden kampanja myös palkittiin Vuoden viestintätyönä Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton MTL Communications Awards 2013 -gaalassa marraskuussa – ja vaihtoehtoa: ne on joko korjattava oikein tai purettava. Parempaan suuntaan ollaan kuitenkin menossa: ”Viime vuosina näihin asioihin on ryhdytty kiinnittämään ykköseksi talkoot noteerattiin myös Yhteiskunnallinen viestintä enemmän huomiota ja etenkin korjausrakentamisen puolella -kategoriassa. ollaan huolellisempia.” Pirinen tarjoaa esimerkin: työmaan päälle on saatu sateilta suojaava teltta jo aika monessa pai- Ilman kiihkoilua Palkintojen takana on pitkäjänteinen, hyvin vaiheistettu vies- kassa, kun aikaisemmin näin ei ollut. ”Helsingissä näin suojattuja kohteita on ollutkin jo useam- tintätyö, jossa kohderyhmää on motivoitu oikealla tavalla. man vuoden, mutta nyt tämä käytäntö on yleistynyt pääkau- Aikana, jolloin mielensäpahoittaminen ja syyllistyminen on punkiseudun ulkopuolellakin”, Pirinen toteaa. jokamiehenoikeus, hometalkoot on onnistunut ymmärrettävällä ja kiihkottomalla tavalla tuomaan lähes kaikkia kosketta- Tutki niin tiedät van ongelman pysyväksi puheenaiheeksi. Samalla viranomai- Toinen asia on parantuneet kuntotutkimukset, joita etenkin suu- set ovat yhdistäneet rivinsä ja poliittiset päätöksentekijät ovat ret toimijat, kuten valtion Senaatti-kiinteistöt, nyt jo vaativat ja aktivoituneet vakavan ongelman ratkaisemiseksi. Mutta mitä edellyttävät. Enää ei lähdetä ”soitellen sotaan”, vaan hankitaan mieltä on talkoiden vetäjä, ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen – perusteellista tietoa kiinteistön kunnosta ja mahdollisista riskeistä. vieläkö on nälkää jäljellä? ”Kokonaisuutena arvioiden hometalkoot ovat sujuneet hyvin tähän asti, mutta vielä on paljon tehtävää”, hän aloittaa. ”Iso laiva kääntyy hitaasti, mutta kun kerran kääntyminen on saatu alkuun, liike jatkuu huomattavasti helpommin.” ”Tämän käytännön toivoisi nyt yleistyvän isoilta toimijoilta pienemmille.” Homepommeja riittää purettavaksi sekä yksityisellä että julkisella puolella. Yksityishenkilöiden epäonniset asuntokaupat ruuhkauttavat oikeusasteita ja samaan aikaan puhuttavat homekoulut ja -sairaalat. Esimerkiksi kunnat käyttävät vuosittain suuria raha- 2 / 2014 kita 17