KITA 2/2014 - Page 17

”KUN VAHINKO ON SATTUNUT, SE KANNATTAA KORJATA HUOLELLA”, TOTEAA JOUKO LEPPÄNEN TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: SINI PENNANEN Viiden pennin suutari tekee viiden markan vahingon. Erityisen totta tuo vanha sanonta on vahinkosaneerauksissa. Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry:n toiminnanjohtaja Jouko Leppänen katsoo, että hyvin usein tilaajat eivät ymmärrä vahinkosaneeraustyön työtehtävien vaikeutta ja niiden suorittamisessa tarvittavaa huolellisuutta. ”NÄITÄ TÖITÄ annetaan jatkuvasti tavallisille rakentajille ja kästi liikkeelle ja siirtyy otollisempaan kohtaan rakennuk- siivousliikkeille, joiden hintatasossa ei ole huomioitu alan eri- sessa. tyispiirteitä, esimerkiksi suojaamista ja suojautumista sekä ”Savun hajunpoistossa taas tavallinen siivooja ei ymmärrä pölynhallintaa.” Alan palveluiden hintakehitys onkin kehno ja tulipalon paineen aiheuttamaa savukaasujen ja nokihiutaleiden aina löytyy niitä, jotka polkevat hintoja – ja tekevät alan todel- kulkeutumista, vaan siivoaa kuten normaalissa likaantumista- listen ammattilaisten maineelle hallaa omalla ”asiantuntemuk- pauksessa.” Tämän vuoksi aina välillä joudutaan siivoamaan sellaan”. ja poistamaan hajuja tavallisen siivous/rakennusliikkeen jäljiltä Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry on perustettu kehittämään vahinkopalvelualalla toimivien yritysten yhteis- – ja näin samasta työstä saa maksaa kahteen kertaan. Vastaavasti varsinkin teollisuustulipalojen yhteydessä tilo- työtä sekä ylläpitämään ja edistämään alan ammattitaitoa. Lii- jen lämpimänä pitäminen tai varasähkön saaminen voi sääs- ton tarkoitus on luoda alalle yleisiä työtapoja ja toimintamal- tää mittavilta, esimerkiksi jäätymiseen liittyviltä lisävahingoilta. leja, sekä osallistua alan tuotekehitys- ja tutkimustyöhön. Useat liiton jäsenyritykset tarjoavat mm. 400–500 kW:n tehoisia lämmityspuhaltimia, joilla isojakin tiloja pystytään pitämään Homepommia purkamaan myös pakkasilla plussan puolella. Leppäsen mukaan tulevaisuuden haasteisiin lukeutuu myös lähivuosina alkava homesaneerausbuumi. Nyt sen alkamista Kovan luokan tutkimusta pidättelee puuttuva lainsäädäntö, mutta se on kyllä tulossa, Liiton tavoitteena on nostaa suomalainen tietotaito sille kuulu- Leppänen muistuttaa. vaan edelläkävijän asemaan kaikissa vahinkopalveluissa kaik- ”Lakien astuttua voimaan säännellään home- ja kosteusvauriokorjauksia varsin voimallisesti. Tällä hetkellä ei ole vielä riittävästi koulutettua henkilöstöä tekemään näitä töitä viranomaisia tyydyttävällä tavalla ja koulutustasolla.” Koulutustarvetta edellyttää myös kohta kaksi vuotta käytössä ollut uusi kosteudenhallinta RIL 250-2011. kialla maailmassa. Erityisesti tutkimuspuolella suomalaisilla on todella kovia näyttöjä myös kansainvälisessä katsannossa. Leppänen kertoo, että liitto on ollut mukana toteuttamassa lukuisia tutkimuksia, esimerkiksi johtoryhmässä ja rahoittajan ominaisuudessa. VTT oli kumppanina mm. ’Tulipalon jälkihajujen poisto sisäilmasta’ -hankkeessa (2004–2005) ja ’Palokoh- Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry on perus- teiden savu-, noki- ja kemikaalijäämät ja niiden vaikutukset työ- tettu vuonna 2003 ja viime vuoden lopussa jäsenyrityksiä turvallisuuteen’ -hankkeessa (2007–2009). Ilmatieteen laitos oli oli 46 kpl. Leppäsen mukaan alan toimijoilla on erittäin yhteistyötahona ’Rankkasadevaroitusjärjestelmän kehittäminen pitkäaikainen kokemus alan töistä. ”Tätä ammattitaitoa on levitetty ja jaettu liiton – RAVAKE’ -hankkeessa (2009–2012) ja Itä-Suomen Yliopisto