KITA 1/2014 - Page 56

UUTISMONTTU Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. UUSI RIL-OHJE VESITORNIEN KUNNONHALLINTAAN Vesisäiliöiden kunnon säilyminen ja varma toiminta ovat yhdyskuntarakenteen ja vesihuollon toimivuuden kannalta kriittisiä kohtia. Niiden toimintaan liittyy paitsi ihmisten puhtaan veden saannin varmistaminen myös tärkeitä turvallisuusnäkökohtia, kuten vesitornien rakenteellinen turvallisuus ja sammutusveden saanti. Vesisäiliöiden tärkeä rooli ja niiden pitkä elinkaari edellyttää järjestelmien ja rakenteiden jatkuvaa kunnossapitoa. SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN Liitto RIL ja Suo- ta, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden valintaa sekä hankkees- men Vesilaitosyhdistys ry (VVY) ovat yhteistyössä tuottaneet sa laadittavat asiakirjat. uuden julkaisun RIL 264-2013 Vesitornien ja alavesisäiliöiden kunnonhallinta. Julkaisussa kuvataan vesisäiliön kunnonhal