KITA 1/2014 - Page 55

TwinCAT Bang & Olufsen Serverin avulla voidaan rakennusautomaation ja viihdeelektroniikan ohjaukset liittää toisiinsa. Beckhoff TwinCAT Bang & Olufsen Server -liityntä AV-järjestelmää varten KORKEALAATUISEN VIIHDE-ELEKTRONIIKAN JA RAKENNUSAUTOMAATION INTEGRAATIO TwinCAT Bang & Olufsen Server on Beckhoffin ohjelmistoratkaisu, joka mahdollistaa Bang & Olufsenin AV-laitteiden ja Beckhoffin ohjausjärjestelmän välisen tiedonsiirron. Näin ollen esimerkiksi televisiota sekä valaistusta voidaan ohjata samalla kaukosäätimellä. ÄLYKKÄÄN KODIN käsitteestä on tulossa entistäkin suo- Tällaisella kaksisuuntaisella tiedonsiirrolla voidaan yhdis- situmpi ja etenkin käyttäjäystävällisyyteen kiinnitetään huo- tää automaation sekä AV-laitteita koskevia toimintoja. Näin miota. Bang & Olufsen on yksi korkealuokkaisten ääni- ja voidaan esimerkiksi himmentää olohuoneen valot sekä kytkeä videolaitteiden markkinajohtajista. Beckhoff tunnetaan erityi- TV päälle yhdellä napin painalluksella. Tämä onnistuu esimer- sesti laadukkaista ja joustavista rakennusautomaatioratkaisuis- kiksi Beo6-kaukosäätimellä, älypuhelimella tai Beckhfoff-koske- ta, jotka pohjautuvat PC-pohjaiseen automaatioon. tusnäytöllä. TwinCAT Bang & Olufsen Server toimii ohjelmistoliityntänä Beckhoffin automaatiojärjestelmän ja Bang & Olufsenin tuot- Beckhoff rakennusautomaatiotuotteisiin ja -ratkaisuihin voit tu- teiden välillä. tustua mm. seuraavilla messuilla: Bang & Olufsenin laitteiden verkottamista varten tarvitaan Bang & Olufsen Master link gateway, johon myös Beckhoff-oh- SähköTeleValoAV, Jyväskylä 5.–7.2.2014, osasto: D111 jaus liitetään käyttäen Ethernettiä. Asuntomessut, Jyväskylä 11.7.–10.8.2014, tuotetalo Master link gatewayhin ohjelmoidaan toimintoja, joita voi- FinnBUILD, Helsinki, 1.–3.10.2014 daan kutsua rakennusautomaatiojärjestelmästä ja päinvastoin. Tällaisia toimintoja voi olla esimerkiksi, keskitetty laitteiden käynnistäminen/sammutus ja siihen liittyvät rakennusautomaation toiminnot. tai ottamalla yhteyttä myyntiimme.   Lisätietoja: www.beckhoff.fi, info@beckhoff.fi 1 / 2014 kita 53