KITA 1/2014 - Page 54

UUTISMONTTU Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. ”Oikean materiaalin valinta kohteeseen pidentää viemäriputkiston ikää olennaisesti”, toteaa Jouni Hakkarainen Saint-Gobain Pipe Systems Oy:stä. LAATU MAKSAA, MUTTA HALPA TULEE KALLIIKSI PUTKISANEERAUSTEN HINNOISTA on puhuttu paljon, myös henkilökohtaisesti kantaa. Piiloon jäävät ratkaisut ovat samoin työn laadusta. Vaikka työ olisikin ensiluokkaista, käy- usein vähemmällä huomiolla, vaikka ne ratkaisevat remontin tettävien materiaalien laatu ratkaisee saneeratun kohteen lo- lopputuloksen. Mikäli tarjouspyynnössä ei ole määritetty mate- pullisen käyttöiän. Tänä päivänä markkinoilla on useita vaihto- riaalien laatua yksityiskohtaisesti, tästä näkymättömiin jääväs- ehtoisia ratkaisuja ja saman tuotteen nimissä myydään useita tä materiaalista tulee helposti ns. tinkikohde, jolla tarjous saa- nimettömiä halpatuotteita, joiden paperit ja sertifikaatit näyt- daan kilpailukykyiseksi. tävät olevan kunnossa, mutta alkuperä kätkeytyy eurooppalaisen maahantuojan nimen taakse ja on vaikeasti selvitettävissä. Kesällä 2013 on useimpiin rakennustuotteisiin astunut voi- Jo suunnitteluvaiheessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, minkälaisia tuotteita määritetään vaativiin olosuhteisiin. Asuinrakennuksiin soveltuu yleensä perusvalurautaviemä- maan pakollinen CE-merkintä. Vallalla oleva käsitys suoritus- ri AQUASAFE SMA, mutta esimerkiksi sairaaloissa, ravinto- tasoilmoituksen (DoP) riittävyydestä takaamaan tuotteen laa- loissa, laboratorioissa ja ammattikeittiöissä on käytettävä jä- dusta on vähintäänkin kyseenalainen. Usein DoP ilmoituksen tevesien aggressiivisuuden ja korkeiden lämpötilojen vuoksi antaa valmistaja ja se kertoo tuotteen täyttävän standardeissa AQUASAFE SMU PLUS -viemäriputkea. määritetyt minimivaatimukset. Asiakkaan tulee edelleen osa- ”Materiaalien laatuun panostamalla voidaan seuraavaa ta määrittää, mitä hän tarvitsee ja haluaa ja mikä tuote tai jär- putkiremonttia siirtää kymmenillä vuosilla, puhumattakaan kor- jestelmä soveltuu hänen tarpeisiinsa. On selvää, että tuotteissa jaustarpeiden vähenemisestä”, sanoo myynti-insinööri Jouni on laatueroja ja niitä CE-merkintä ei poista. Hakkarainen Saint-Gobain Pipe System Oy:stä. Putkisaneerauksissa kylpyhuoneiden pintamateriaaleihin kiinnitetään usein paljon huomiota ja niihin asiakas ottaa 52 kita 1/ 2014 Lisätietoja: www.sgps.fi