KITA 1/2014 - Page 35

tuspiikkeihin. Asunto Oy Nummelan Väinämöisentien kaltaisissa kohteissa ilmanvaihto aiheuttaa lähes puolet lämpöhäviöistä, joten kapasiteettia parannuksiin todella löytyy. Lämpö talteen poistoilmasta ja takaisin kiertoveteen Kokonaisuudessaan paras mahdollinen ratkaisu taloyhtiön lämmitysjärjestelmän saneeraukselle löytyi lämmöntalteenoton ja ilma-vesilämpöpumpun yhdistelmästä. Molemmissa rakennuksissa on kolme porraskäytävää ja jokaista porraskäytävää kohden oli yksi poistoilmakone. Saneerauksessa kummankin rakennuksen katolle asennettiin Therecon lämmöntalteenottolaitteisto. Rakennuskohtaiset poistokanavat yhdistettiin katolla ja poistuvasta ilmasta otetaan nyt talteen lämpö, joka siirretään lämpöpumpuilla takaisin lämmönjakoon ja edelleen kiertoon. ”Taloyhtiössä saneeraus toteutettiin mittavalla modernisoinnilla. Varaajat, pumput ja öljysäiliöt vaihdettiin, automatiikkaa lisättiin merkittävästi ja lämmöntalteenottolaitteiston lisäksi taloyhtiöön hankittiin kaksi NIBEn ilma-vesilämpöpumppua. Kaikkea tätä voidaan nyt osaksi ohjata ja valvoa etänä, lisäksi teimme vielä valmiudet aurinkosähköenergialle. Olisimme saaneet investoinnin toteutettua halvemmallakin, mutta halusimme tehdä asiat kunnolla. Se mitä nyt panostettiin ylimääräistä, säästetään mm. huoltokuluissa”, täydentää hallituksen puheenjohtaja Järvinen. Opit projektista Vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän vesi kannattaa vaihtaa kaisu löytyi lämmöntalteenotosta sekä talteenoton rinnalle kyt- puhtaaseen katkon aikana, ja putkiston linjat tasapainottaa. ketystä ilma-vesilämpöpumpuista”, kertoo Kari Järvinen talo- Myös kiertovesipumput kannattaa vaihtaa tasavirtamalleiksi yhtiön hallituksesta. Hankkeen valmistelu aloitettiin tutustumal- energiakulutuksen vuoksi. la useisiin tarjouspyyntöjen mukana saatuihin referenssikohteisiin. Taloyhtiön hallitus kiersi kohteita, joissa vastaavia inves- Mitä maksoi ja mitkä olivat kokemukset? tointeja oli jo toteutettu ja todellisista säästöistä saatiin hyviä, Investointi maksoi noin 210 000 € ja todellinen takaisinmak- konkreettisia esimerkkejä suoraan taloyhtiöiden hallitusten jä- suaika investoinnille on noin 5–6 vuotta riippuen energian hin- seniltä ja puheenjohtajilta. ”Päätöksenteon tueksi halusimme nasta. Ensimmäinen lämmityskausi on nyt takana ja muutamis- saada riittävästi tietoa toteutuneista säästöistä, pelkät lupauk- ta säätötoimista huolimatta ollaan taloyhtiössä erittäin tyyty- set laitetoimittajilta eivät riittäneet. Kävimme useammassa ta- väisiä. Laskelmat osoittavat säästöjen olevan todellisia. Sanee- loyhtiössä Lahdessa