KITA 1/2014 - Page 30

KUVA: AM SECURITY Tidomat IMP on erilaisten integroitavien turvallisuus- ja kiinteistöjärjestelmäratkaisujen yhteishallintaan kehitetty graafinen käyttöliittymä, joka tarjoaa käyttäjäystävällisen ja selkeän rajapinnan esim. kulunvalvontajärjestelmän reaaliaikaiseen tarkkailuun ja hallintaan.  Automatiikan avulla ei helpoteta pelkästään asukkaiden kul- on yhdistetty toisiinsa verkkokaapelilla tai WLAN-verkon avul- kua. Myös vieraat pääsevät helpommalla. Koivisto esittelee por- la. ”Automaatioratkaisuja voidaan hyödyntää aina kiinteistön rasulko-oviin ja portteihin liitettävää, GSM-verkkoa hyödyntävää portilta lähtien. Piha voidaan suojata automaattisesti avautu- ovi- ja porttipuhelinsovellusta. Se toimii perinteisempien ovipu- valla ja sulkeutuvalla portilla, jonka porttiautomatiikka on yh- helinten tapaan, mutta asennuksensa osalta se on huomattavas- distetty taloyhtiön kulunvalvontajärjestelmän. Näin pihaan aja- ti kevyempi ratkaisu. Kaapelointia ei tarvita, koska vastauslait- van auton kuskin ei tarvitse nousta avaamaan porttia ja jät- teina käytetään asukkaiden GSM- tai lankapuhelimia. Sovellusta tää ajoneuvoaan jalankulku- tai ajoväylän tukkeeksi”, Koivis- ylläpidetään verkon kautta, joten järjestelmän ylläpitäjä pystyy to sanoo. tekemään käyttäjien lisäykset ja poistamiset etänä. Koivisto kehottaa kulunvalvontaratkaisun hankkimista har- Taloyhtiön ulko-ovet ja yhteisten tilojen ovet voidaan varustaa kääntöovikoneistoilla, joita ohjataan niin ikään ku- kitsevia taloyhtiöitä olemaan jo aikaisessa vaiheessa yhteydes- lunvalvonnalla. Koivisto muistuttaa, että portti- ja oviautoma- sä järjestelmätoimituksia tarjoavaan turva-alan yritykseen. Näin tiikkaa käytettäessä on huomioitava uusi Eurooppa Normi vältytään virheinvestoinneilta ja toteutus saadaan vastaamaan (EN16005), joka määrittelee oviautomatiikkaan liitett