KITA 1/2014 - Page 28

KUVA: FORTUM OYJ / TOPI SAARI ”Päivystyksemme on auki vuorokauden ympäri, jos jotain Tähtisen mielestä ilmanvaihto- tai lämmitysjärjestelmää ja ikävää sattuu tai huoltomiehelle tulee jotain kysyttävää. Kun siihen liitettävää automaatiota hankittaessa suunnitteluvaihee- esimerkiksi jossain asiakastaloyhtiön asunnossa on kylmä, seen kannattaa panostaa. Näin uudesta järjestelmästä saa- pystymme tarkastelemaan taloyhtiön tilannetta etänä ja havait- daan kaikki hyöty irti ja automaation piiriin tulevat liitetyiksi semaan helpommin ongelman syyn, vaikkapa rikkinäisen pat- kaikki kiinteistön talotekniset järjestelmät. terin”, Tähtinen selventää. Automaatiojärjestelmä kestää hyvin huollettuna lämmitys- tai ilmanvaihtojärjestelmän eliniän eli noin 10–15 vuotta. Hyötyyn nähden pieni kustannus Tähtinen kertoo nähneensä toiminnassa jopa 20 vuoden ikäi- Tähtinen arvioi, että keskimääräisen asuinkiinteistön lämmön- siä järjestelmiä. Tämä on kuitenkin varsin harvinaista, sillä jakohuoneen automatisointi maksaa 4 000–6 000 euroa. Pa- reippaasti yli 10 vuotta käytössä olleisiin järjestelmiin alkaa kettiin kuuluvat tarvittavat säätölaitteet, anturit ja tiedonsiirto- olla haastavaa löytää varaosia. Järjestelmän laajennettavuus- laitteet asennuksineen. Saavutettavaan hyötyyn nähden inves- kaan ei usein ole enää mahdollinen. tointi on hänen mukaansa erittäin pieni, sillä jo pelkällä automaatiojärjestelmän avulla tehostuneella valvonnalla voidaan Automaatio tuo turvaa päästä kolmen–viiden prosentin säästöön lämmityskuluissa. AM Security Oy:n automaatio- ja automatiikkaratkaisujen jär- Taloyhtiökäytössä automaatiojärjestelmän ohjaukseen ei jestelmäasiantuntija Kai Koivisto kertoo automaatioratkaisu- yleensä tarvita PC-tietokonetta. Useimmiten järjestelmään kuu- jen helpottavan kiinteistössä tapahtuvaa kulkua. Se myös es- luva säätölaite riittää. Jos halutaan tallentaa mittaustulok- tää asiattomien henkilöiden pääsyn taloyhtiön alueelle. sia useammalta vuodelta, esimerkiksi käyttöveden lämpötilo- Koiviston mukaan automaatiojärjestelmien keskeisenä ja myöhempää seurantaa varten, tulisi käytössä kuitenkin olla osana on taloyhtiökäyttöön suunniteltu kulunvalvontajärjes- palvelinkone. Taloyhtiö voi halutessaan vuokrata palvelintilan telmä. Se havaitsee taloyhtiön asukkailla olevat elektronisen ulkopuoliselta toimijalta, joten tietokonetta ei tarvitse välttämät- tunnisteet ja ohjaa esimerkiksi ovi- ja porttiautomatiikkaa. Ku- tä hankkia taloyhtiön omiin tiloihin. lunvalvontajärjestelmän keskusyksikkö ja siihen liitetyt laitteet 26 kita 1/ 2014