KITA 1/2014 - Page 27

sin urakoitsijan toimesta, ilman erillistä kallista kiinteistökartoitusta. Usein riittää, että kiinteistön lämmityksen säätimet, vanhat ajastinkellot ja vanha hälytinkeskus yhdistetään samaan pakettiin. Samalla myös kiinteistön ylläpito helpottuu merkittävästi. Esimerkiksi lämpöpaketin asentamisen yhteydessä on helppo automatisoida myös kiinteistön valaistukset ja pumppaamojen hälytykset. Kun kaikki kiinteistöön liittyvät järjestelmät on integroitu saman automaatiojärjestelmän piiriin, mahdolliset viat on helpompi löytää. Valvontaa etänä Tähtisen mukaan vanhempiin kiinteistöihin kannattaa tuoda automatiikkaa lähinnä lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien uusimisen yhteydessä. Vanhojen laitteiden ja koneiden automatisointikin on teknisesti mahdollista, mutta harvemmin kannattavaa. Uusien ilmanvaihtokoneiden ja puhaltimien, lämmönsiirtolaitteiden ja lämpöpumppujen käyttöä automaatio helpottaa merkittävästi. Uudet järjestelmät ovat jo niin teknisiä, että niiden syvällinen käyttöosaaminen on taloyhtiöissä ja kiinteistöhuoltoyhtiöissä vähissä tai niihin perehtymiseen ei ole varattu aikaa. ”Useimmat kiinteistönhuoltoyhtiöt ja asiaan perehtyneen taloyhtiön asukkaat pystyvät vastaamaan vain järjestelmien peruskäyttöön liittyvistä toiminnoista, esimerkiksi tarkastamaan hälytykset sekä tekemään tarvittavat perussäädöt ja asetukset. Vaativammissa tehtävissä ja järjestelmän toiminnan arvioinnissa tarvitaan jo ulkopuolisen asiantuntijan apua”, Tähtinen kertoo. Kun taloautomaatio liitetään tiedonsiirtolaitteistoon, teknisiä järjestelmiä voidaan valvoa ja seurata etänä. Taloyhtiöt voivatkin hankkia taloteknisiä palveluja tarjoavilta yrityksiltä automaatiojärjestelmien etähallinta-, seuranta- sekä analysointipalveluja. ”Meidän osaamisemme perustuu kiinteistöjen ja laitteiden ammattimaiseen ”ajamiseen”. Pystymme optimoimaan kiinteistöjen energiankulutuksen ja olosuhteet sekä varmistamaan kiinteistön laitteiden oikeanlaisen ja oikea-aikaisen käytön. Tällä hetkellä meillä on valvottavana toistatuhatta kiinteistöä”, Tähtinen sanoo. Valvontapalvelussa asiantuntijayritys tarkkailee talotekniikan toimintaa koko ajan, joten toiminnassa tapahtuvat poikkeamat ja tehottomasti toimivat laitteet havaitaan nopeasti. Caverion tekee valvontapalveluun kuuluville kiinteistöille vähinautomatisointi on helposti perusteltavissa.