KITA 1/2014 - Page 26

TALOAUTOMAATIO HELPOTTAA ELÄMÄÄ JA TUO SÄÄSTÖJÄ TEKSTI: TUOMAS LEHTONEN KUVA: BECKHOFF AUTOMATION Vanhojenkin kiinteistöjen talotekniset järjestelmät voidaan helposti automatisoida. Suurimman taloudelliset hyödyt saavutetaan lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien automatisoinnilla. TALOTEKNIIKKAAN ERIKOISTUNEEN Caverion Suomi ”Lähtökohtaisesti kaikki talotekniset järjestelmät voidaan Oy:n asiakaspalvelupäällikön Simo Tähtisen mukaan järjestel- automatisoida. Oikeastaan vain budjetti ja mielikuvitus ovat mien automatisoinnilla voidaan ennen kaikkea säästää ener- rajana”, Tähtinen sanoo. giaa. Myös työaikaa säästyy, kun automaatiojärjestelmä ot- Toinen asia kuitenkin on, mikä on taloudellisesti järkevää. taa hoitaakseen huoltomiehelle kuuluvia tehtäviä. Kolmanneksi Tähtisen mielestä lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän automa- eduksi Tähtinen nostaa asuinolosuhteiden paranemisen. Auto- tisoinnilla saavutetaan suurimmat hyödyt. Nämä järjestelmät maation avulla esimerkiksi asuntojen lämpötilat ja sisäilman kuluttavat paljon energiaa ja ne ovat myös monimutkaisen tek- laatu voidaan pitää tasaisempina. niikkansa vuoksi haastavia käyttää. Siksi näiden järjestelmien 24 kita 1/ 2014