KITA 1/2014 - Page 14

ta isännöitsijät eivät aina myöskään halua ottaa suurta roolia Tällöin pihisti ja säästeliäästi toimivaa isännöitsijää ja halli- kiinteistöön tehtävien investoinnin valmistelussa. tusta usein kiitellään. Tämä voi osaltaan johtaa siihen, että re- Yksi syy remonttien välttelyyn saattaa löytyä taloyhtiössä montteja pyritään välttelemään viimeiseen asti. Heikkilä kui- vallitsevasta asenteesta. Heikkilän mukaan monissa taloyhtiöis- tenkin muistuttaa, että putkiremontti ei ole oikea paikka sääs- sä on vallalla käsitys, että säästäminen kiinteistön hoitoon ja tää. kunnossapitoon liittyvissä asioissa on yksinomaan hyvä asia. 12 kita 1/ 2014 Taloyhtiöiden ikiaikaisena haasteena on se, että osakkai-