KITA 1/2013 - Page 46

työ ja sen tekijä TÄSMÄSOFTAA KIINTEISTÖALALLE TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: SINI PENNANEN Kiinteistöbisnes on muutakin kuin seiniä ja kattoja. Yhä enemmän alalla tarvitaan myös rautaista softaa, jotta pyörät pysyvät pyörimässä, uskoo Juha Borenius. JUHA BORENIUS luotsaa Agenteq Solutions Oy:tä, jonka Tampuuria käyttävät tänä päivänä etupäässä isännöintitoi- palveluksessa on 58 asiantuntijaa Salossa, Helsingissä, Sa- mistot ja manageeraajat, kiinteistöjen omistajat, vuokrataloyh- vonlinnassa ja Raumalla. Kiinteistötoimialan johtavan ohjel- teisöt, huoltoyhtiöt ja julkisyhteisöt. Boreniuksen mukaan mark- mistotalon nokkamies toteaa, että toimialan osaaminen on tär- kinaosuus on suurempi asumisen puolella, jossa käyttäjiä löy- keää myös ohjelmistotoimittajalle. tyy varsin tasaisesti niin isännöinnin toimijoista, vuokrataloista ”Meidän pitää ymmärtää mihin tuotteitamme käytetään, millaista työtä niiden käyttäjät tekevät ja millaisia tavoitteita kuin palveluntuottajistakin. ”Tampuuriahan käytetään paljon myös esimerkiksi huolto- heidän työssään on”, Borenius toteaa. Ei riitä, että tuota ym- yhtiöissä. Myös toimitilapuolella ollaan mukana eri käyttäjä- märrystä on muutamilla avainhenkilöillä, vaan kiinteistöliike- ryhmissä, mutta siellä painotukset ovat hieman erilaisia.” toimintaa täytyy ymmärtää kaikilla yrityksen tasoilla. ”Ohjelmistojen tekeminen sinänsä ei varmaan niin suuresti eroa asiakkaiden toimialan mukaan. Teknologiat ja kehitysympäristöt vaikuttavat siinä enemmän”, Borenius linjaa. Eteisestä sisään Talon kovin syömähammas on Tampuuri, tämän hetken laajin ja nopeimmin kehittyvä kiintei stöalan ohjelmisto. Borenius taustoittaa, että tuote tuli markkinoille 2002, kun Talokeskus halusi yhdistää Hohtonet- ja Kulunet-tuotteet samaan järjestelmään. Uudelle kokonaisuudelle keksittiin nimi, joka merkitsee eteistä (ruotsiksi tambur). ”Silloinen tuote oli tietysti varsin kapea, mutta ytimessä olevat rekisterit olivat jo mukana”, Borenius muistelee. Kovan ytimen ympärille on kuuluneen vuosikymmenen aikana kehitetty n. 40 erilaista moduulia ja toiminnallisuutta. 44 kita 1/ 2013