KITA 1+2/2019 - Page 57

HYVÄÄ PALVELUA, LAATUA JA KUSTANNUSTEHOKKUUTTA RA-YHTIÖT JUHLII tänä vuonna 25-vuotista taivalta. RA-Yhtiöt koostuvat kahdesta yrityksestä RA-Urakointi Oy:stä, sekä Telineurakointi RA Oy:stä. RA-Urakointi tekee julkisivukorjauksia ja kylpyhuonesaneerauksia ja liikevaihto on noin 7 miljoonaa euroa, omaa henkilökuntaa on noin 40, yhteistyökumppaneina ovat taloyhtiöt sekä rakennusliikkeet. Telineurakointi RA Oy pystyttää ja vuokraa rakennustelineitä ja liikevaihto on noin 4 miljoonaa euroa, omaa henkilökuntaa on noin 20. RA-Urakoinnilla on sertifioitu ISO 9001-laatujärjestelmä, RALA-pätevyys sekä Tilaajavastuu.fi luotettava kumppani. n Lisätietoja: www.ra-yhtiot.fi KIINTEISTÖLIITOLTA TYÖKALU TALOYHTIÖN KUNNON ARVIOIMISEEN Kiinteistöliitto on julkaissut palvelun, jonka avulla taloyhtiöt saavat käsityksen omien rakennustensa kunnosta ja korjaustarpeista. Rakennuksen kuntosovellus Raku on taloyhtiöille suunnattu verkkosovellus, jonka avulla taloyhtiöt voivat pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti huolehtia kiinteistöomaisuudestaan. ”TYÖKALUMME AVULLA taloyhtiöt voivat muodostaa käsi­ meneen vuotta ja punainen liikennevalo, että teoreettista käyt­ tyksen rakennustensa kunnosta ja korjaustarpeista. Kun käyt­ töikää on jäljellä alle viisi vuotta”, Virta kertoo. täjä syöttää verkkosovellukseen tietoja taloyhtiöstä, työkalu laskee rakennusosien ja järjestelmien jäljellä olevan käyttöiän. Lisää suunnitelmallisuutta kiinteistönpitoon Näiden tietojen avulla taloyhtiöt voivat myös laatia asunto- Jari Virran mukaan työkalu auttaa taloyhtiöitä suunnitelmalli­ osakeyhtiölain mukaisen kunnossapitotarveselvityksen ja sessa kiinteistönpidossa ja helpottaa erilaisiin korjaushankkei­ asuinkiinteistön kunnossapitosuunnitelman”, kertoo Kiinteistölii­ siin varautumista myös taloudellisessa mielessä. ton kehityspäällikkö Jari Virta. ”Seuraamalla rakennusten kuntoa palvelumme avulla talo­ yhtiöt välttyvät tilanteelta, jossa korjaustarpeet kaatuvat päälle Taustalla Rakennustietosäätiön ohjekortit yllättäen ja yhtä aikaa”, Virta sanoo. Kiinteistöliitto on kehittänyt palvelun yhteistyössä Rakennustie­ Rakennuksen kuntosovelluksen teknisestä toteutuksesta on tosäätiön kanssa. Palvelun tekemät laskelmat perustuvat pää­ vastannut Hepoteq Oy ja ulkoasusta Fakiirimedia Oy. Raken­ osin Rakennustietosäätiön ohjekortteihin. Työkalu ilmaisee nuksen kuntosovellus Raku on Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöi­ rakennusten ja sen teknisten järjestelmien jäljellä olevan käyt­ den hallitusten ja isännöitsijöiden käytettävissä jäsenille tarkoi­ töiän liikennevalojen avulla. tetulla verkkosivustolla. n ”Jos teoreettista käyttöikää on jäljellä yli 10 vuotta, sovel­ lus antaa sille vihreän liikennevalon. Keltainen liikennevalo osoittaa, että teoreettista käyttöikää on jäljellä viidestä kym­ Lisätietoja: www.kiinteistoliitto.fi/raku 1–2 /  2019  kita 57