KITA 1+2/2019 - Page 36

Julkisivuyhdistys r.y. NÄKÖKULMA Toni Pakkala, TkT Jukka Lahdensivu Antti-Matti Lemberg Julkisivuyhdistyksen Tampereen yliopisto, diplomityöntekijä ErVaKu-hankkeessa, hallituksen puheenjohtaja Ramboll Finland Oy Tampereen yliopisto ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMIEN VAURIOITUMISESTA näyttävästi esiin viime aikoina. Asia on ajankohtainen, sillä ensimmäiset betonielementtijulkisivujen korjaamisessa käyte- tyt eristerappausratkaisut alkavat lähestyä 30 vuotta. Ohut­ rappaus-eristejärjestelmien arvioitu käyttöikä on noin 25 vuotta ja paksurappaus-eristejärjestelmien noin 30 vuotta rannikko-olosuhteissa. Käyttöiän saavuttaminen edellyttää jul- kisivujen aktiivista huoltoa, joka tarkoittaa mm. suojaavien pinnoitteiden uusintakäsittelyä noin 10–15 vuoden välein sekä kaikkien liitosten ja tiivistysten kunnosta huolehtimista. Jotta järjestelmissä havaittuihin ongelmiin voitaisiin reagoida ajoissa, Julkisivuyhdistyksellä on käynnissä Eristerappaus- rakenteiden vauriomekanismit ja kuntotutkimusmenetelmät (ErVaKu)-hanke, jossa pyritään selvittämään sekä havaittuja ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMIEN ONGELMIA on nostettu ongelmia että miten niitä voidaan tutkia systemaattisesti kunto- tutkimuksilla. Lisäksi hankkeen ohessa YAMK-lopputyönä selvi- tellään myös soveltuvia korjausmenetelmiä. Hankkeen loppu- tuotoksena syntyvää diplomityötä työstää tekn. kand. Antti-Matti Lemberg monipuolisesti alalla toimivista yrityksistä koostuvan ohjausryhmän valvonnassa. Hanke on loppusuoralla, sillä valmista pitäisi tulla tammi- kuussa, jonka jälkeen tavoitteena on julkaista ohjeistus eris- terappausten kuntotutkimusten tekemiseen. Hankkeen aikana on käynyt selväksi, että ongelmia järjestelmissä on ja niitä tulee jatkossa esiin lisää, sillä sekä eristerapattujen kohteiden keski-ikä että määrä kasvaa jatkuvasti. Suurimmat vaurioiden aiheut­tajat ovat tutkimuksen tämän hetkisten tietojen perus- teella virheet työn suorituksessa ja huonosti toimivissa detal- jeissa. Haaste eristerapatuissa julkisivuissa onkin ollut heikko vikasietoisuus, jolloin työn suorituksessa tehdyt virheet aiheut­ tavat mm. rappauksen halkeilua. Halkeamien tai huonosti 36 kita   1–2 /  2019 Kuvassa halkeilua ja pakkasrapautumista ohutrappaus- eristejärjestelmän rappauskerroksessa.