KITA 1+2/2019 - Page 18

KOLUMNI Lars Lundström Puheenjohtaja Suomen Asunto-osakkeenomistajat ry (SAO) HITAS ARPAJAISET – ETUA ONNEKKAILLE ONKO AIKA PURKAA KOKO JÄRJESTELMÄ? HELSINGISSÄ KEHITETYN Hitas järjestelmän tavoitteet oli- kamiehille tarve estää se, tarve lisätä kontrollia ja sanktioita. vat ylevät – halu tarjota mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumi- Syntyi myös kasvava paine mahdollistaa kokonaisten talojen seen sääntelemällä hinnanmuodostusta ja laatutasoa. Tarve ja Hitas-rajoitusten purku. Aluksi tarvittiin pitkiä perusteluja. Nyt poliittinen tilaus syntyi, kun asuntojen kysyntä ylitti tarjonnan 30 vuoden ikäiset kohteet saavat vapautuksen rajoituksista ja hinnat nousivat kohtuuttomiksi. Täytyihän sille yrittää tehdä kevyin perustein, automaattisesti. Rajoitteista vapauttaminen jotakin. Huumassa unohtui kuitenkin kaksi perustotuutta. Asun- tarjoaa uuden, alkuperästä isomman edun arpajaisissa pär- topula helpottuu vain rakentamalla lisää, ei sääntelyllä, ja kun jänneille. hyvää jaetaan, se tulee tehdä oikeudenmukaisesti ja tasapuo- lisesti – eli miten? Hitas järjestelmästä on vuosikymmenien aikana kirjoitettu satoja uutisia ja artikkeleita. Ne käsittelevät lähes poikkeuk- Kriteerit täyttäviä hakijoita oli reilusti enemmän kuin setta ongelmia. Mitä tehdään, kun ostaja on menestynyt elä- uusia Hitas asuntoja. Ei muuta kuin hakijat jonoon. Kymme- mässä eikä enää alkuunkaan täytä alkuperäisiä kriteerejä? nien tuhansien arvoista etuutta kannatti jonottaa, vuorokausi­ Voiko omistaa useamman Hitas asunnon jne. Rajoitukset ja tolkulla. No eihän siinä ollut järkeä? Siirryttiin arpomiseen. sääntely johtaa niiden kiertämiseen, ns. luoviin ratkaisuihin, No onko siinä sitten enemmän järkeä? Onnekkaille arpavoitto jotka edellyttävät lisää valvontaa ja resursseja. Se ei kuiten- ja lopuille tyhjä arpalippu. Kai sitä voi pitää yhdenvertaisena kaan tuo yhtään uutta asuntoa markkinoille – helpota asunto- kohteluna, kun kaikilla on sama voittomahdollisuus pulaa. – vai voiko? Tämä oli vasta alkua. Perhetilanteet muuttuivat, Eiköhän alkaisi olla aika purkaa koko Hitas järjestelmä. työpaikat ja asuinpaikat vaihtuivat. Syntyi tarve myydä Hitas Miten? On kyse sopimuksesta, jota kunnan on vaikeaa yksi- asunto. Myynti tapahtui säänneltyyn hintaan reilusti alle mark- puolisesti muuttaa. Helpoin, joskin vähän hidas tapa on kinahinnan. Näinhän se oli tarkoitettukin – haluttiin kohtuu- pidättäytyä uusien kohteiden rakentamisesta ja sopimusten hintaisia asuntoja. Vaan moni ei sitä ymmärtänyt tai halun- tekemisestä. Näin koko keinotekoinen järjestelmä hiipuu pois nut ymmärtää. Syntyi halu tehdä osin pimeää kauppaa ja vir- 30 vuodessa. n 18 kita   1–2 /  2019