KITA 1+2/2018 - Page 9

Märkätila-asentajille järjestetään myös täydennyskoulutustilaisuuksia. Oikeita työtapoja esittelee Ardex Oy:n kouluttaja Tom Hurtta. Jos asukas haluaa oma-aloitteisesti remontoida oman jo toteutettu Suomessa. Esimerkiksi vuonna 2016 anturit asen- kylpyhuoneensa, sekin voi onnistua, mutta siihen tarvitaan nettiin Vantaan kaupungin vuokra-asuntoyhtiön VAV Asunnot vähintään taloyhtiön hallituksen lupa ja usein myös varsinai- Oy:n uudisrakennukseen Myyrmäessä. nen rakennuslupa. Tässä vaihtoehdossa asukas joutuu töiden Antureissa on akut, jotka kestävät käyttöä useita vuo- lisäksi kustantamaan remonttia varten tarvittavat haitta-aine- sia. Mitta-anturit havaitsevat vesivuodot ennen kuin ne tule- ja kosteuskartoitukset. vat näkyviin. Saatujen arvojen pohjalta voidaan suunnitella ja Mikäli kuitenkin yksittäisen huoneiston märkätilan kor- jaustarve johtuu rakennevauriosta, taloyhtiö joutunee kor- ennakoida kiinteistön tulevia ylläpito- ja korjaustarpeita. Osa urakoitsijoista tiettävästi suhtautuu jatkuvatoimisten vaamaan ainakin osan kustannuksista asunto-osakeyhtiölain kosteusanturien asentamiseen varauksellisesti, koska pelkona mukaisesti. on takuukorjausten ja vastuiden lisääntyminen. Rakennusten omistajat puolestaan toivovat anturien yleistyvän nopeasti. Uusia keksintöjä Vaurioita voidaan pyrkiä vähentämään myös muun Kosteusvaurioiden selvittämiseksi kiinteistön märkätiloissa teh- muassa uudenlaisilla lattiakaivoilla, joita ei asenneta esimer- dään normaalisti kosteuskartoitus. Se on syytä tilata osaa- kiksi suihkutilan keskelle vaan aivan lattian reunaan. Silloin vilta ammattilaisilta. kaivoa on vaikea tukkia vahingossa. Uusi ratkaisu vaurioiden minimoimiseksi on kylpyhuo- Yksi uusi kylpyhuoneiden saneerausmenetelmä on niin neen rakenteisiin jo rakennusvaiheessa sijoitettava anturi, sanottu pikamärkätilajärjestelmä, jonka arvioidaan nopeutta- joka välittää tietoa märkätilan lattiarakenteen lämpötilasta ja van märkätilasaneerausta ja lyhentävän remontin haitta-aikaa. kosteudesta reaaliajassa. Koko kerrostaloon tarvitaan useita Menetelmä perustuu muun muassa vedeneristeen levittämiseen kymmeniä tällaisia antureita. ruiskuttamalla, jolloin eriste kuivuu laatoitusvalmiiksi aiempaa Tekniikka on vielä kokeiluasteella, mutta pilottikohteita on nopeammin. n 1–2 /  2018  kita 9