KITA 1+2/2018 - Page 8

MÄRKÄTILASANEERAUKSEEN LAATUA JA UUDENLAISIA INNOVAATIOITA TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVA: ARI MONONEN Rakennusmääräysten mukaan kiinteistön märkätiloissa on oltava yhtenäinen vedeneristys, jonka tulee jatkua lattialta myös seinille. Jotta vesivahingoilta vältytään, märkätilojen asennus- ja saneeraustöiden suunnittelijoiksi ja toteuttajiksi kannattaa valita päteviä ja sertifioituja alan ammattilaisia. Joistakin uusista tekniikoistakin voi olla apua. VUOTOVAHINGOT SUOMALAISISSA kiinteistöissä ovat voidaan osoittaa työmaille ja töiden tilaajille, että koulutetut muun muassa Kiinteistöliiton äskettäisen kyselytutkimuksen henkilöt ovat perehtyneet tietynlaisiin märkätilojen järjestelmiin perusteella lisääntyneet 2000-luvulla yllättävän paljon. ja tuotteisiin sekä niiden ominaisuuksiin. Toisaalta vuotoja esiintyy uusissa, alle 20 vuoden ikäi- Voimassa olevat henkilö- ja tuotesertifioinnit sekä hyväk- sissä rakennuksissa yhtä paljon kuin vanhoissa taloissa. Tyypil- synnät on koottu julkisiin rekistereihin, joista saa tietoa muun lisesti vesivuotoja tapahtuu huoneistojen märkätiloissa. Vuoto- muassa internetistä. vahingon yleisiä syitä ovat esimerkiksi putkistojen vuodot, vesi­ eristeen rikkoutuminen sekä lattiakaivon liitoskohtien vioittumi- Remontit vireille hyvissä ajoin nen. Kiinteistöjen märkätiloja saneerataan usein rakennuksen linja- Vesivahinkoja tapahtuu helposti myös silloin, kun viemäri tukkeutuu tai pesukoneita jätetään päälle ilman valvontaa. Äkillisiä vahinkotilanteita siis sattuu, mutta kosteus­ saneerauksen tai muun peruskorjauksen yhteydessä. Rakenteiden ikääntyessä kosteusvaurioiden riski lisääntyy, joten esimerkiksi kylpyhuoneiden kuntoa kannattaa ryhtyä tut- ongelmat lisääntyvät myös siksi, että remontteja lykätään tur- kimaan perin pohjin ehkä jo 20–25 vuoden ikäisissä kerros- han päiten eikä märkätiloissa teetetä huolellisia kuntokartoi- taloissa. Jos vauriot löydet