KITA 1+2/2018 - Page 57

Ilmastointikoneiden kennoihin ja muihin sisäosiin tarttuu helposti paljon likaa tai rasvaa, joka on poistettava. Pesty kenno lähietäisyydeltä. Joulukuussa 2017 Teamtech esitteli menetelmän soveltu- ”Puhdistuksessa käytettävä pesuri ei ole painepesuri vaan mista kaukojäähdytysjärjestelmän puhallinkonvektorien puh- erityinen Fresh Wash -laite. Jos kenno pestäisiin painepesu- distukseen helsinkiläisessä kauppakeskuksessa. rilla, kaikki seinät ja lattiat lähialueella likaantuisivat. Fresh ”Sisäkattoon asennettuja puhallinkonvektoreita käytetään Wash-menetelmällä tehdään roiskimattomia pisaroita”, Yli- niemi korostaa. esimerkiksi HELENin eli Helsingin Energian kaukojäähdytysjär- jestelmän yhteydessä. Kylmä vesi jäähdyttää tilaa konvektorin ”Kun pisarat osuvat kennoon, ne käytännössä hajoavat kautta”, Yliniemi selvittää. sen jälkeen vesihöyryksi. Pienet pisarat puhdistavat tehok- kaasti – ne menevät pienimpäänkin rakoseen ja poistavat Puhallinkonvektoreita on asennettu kauppakeskukseen epäpuhtaudet.” kymmeniä tai satoja. ”Konvektori on lämmönvaihdin, ja kun sinne kertyy ajan saatossa epäpuhtauksia, niin lämmönvaihtimen teho laskee. Toiminta laajenee Ylimääräinen likakerros aiheuttaa sen, että kaukojäähdytys ei Ensi vaiheessa pesuaine levitetään puhallinkonvektorin ken- enää toimi sillä tavoin kuin sen pitäisi.” noon ja puhaltimeen. ”Kun pesuaine on jonkin aikaa vaikuttanut, se pestään ”Toisaalta kun kenno on likainen, se myös levittää likaista ilmaa sisätiloihin. Kun kenno pestään Fresh Wash -menetel- pois. Tyypillisesti komponenttien pesuun kuluu nelisen litraa mällä, saadaan palautettua teho jäähdytyslaitteistoon ja saa- vettä.” daan puhtaampaa ja terveellisempää ilmaa.” ”Olemme hakeneet FreshWash-menetelmälle eurooppa- laista patenttia. Tällä pystytään pesemään ilmalämpöpum- Konvektorien huoltoon kuuluu yleensä suodattimien puh- distus. put, puhallinkonvektorit, puhaltimet, jäähdyttimet – ja tulevai- suudessa pesemme ehkä isoja ilmanvaihtokennojakin”, arvioi Yliniemi. ”Olemme päässeet mukaan CleanTech Finlandiin, joka vie suomalaista cleantech-osaamista maailmalle ja auttaa kan- sainvälistymisessä.” Puhdistettavaan kohteeseen lähtee Teamtech Oy:stä yleensä kahden hengen tiimi. ”Usein tarvitaan apukäsiä mukaan, koska puhdistettavat laitteet ovat paljolti katonrajass a. Silloin on aina hyötyä siitä, että on kollega mukana.” Yliniemen mukaan kauppakeskuksen konvektorien puh- distus onnistui hyvin ja kaikin puolin suunnitelmien mukaan. Teamtechin tavoitteena onkin laajentaa puhdistuspalveluaan yhä laajempiin kohteisiin ja suurempiin kiinteistöihin. ”Lika lähti irti konvektoreista varsin hyvin. Hankalimpia kohteita ovat ravintolat, joissa konvektoreihin on kertynyt ras- vaa – se tukkii helposti laitteiden kennot.” ”Periaatteessa FreshWashilla voidaan puhdistaa monen- Fresh Wash -pesulaite on suunniteltu ja valmistettu Suomessa. tyyppisiä ilmanvaihtojärjestelmien laitteita”, Yliniemi arvioi. n 1–2 /  2018  kita 57