KITA 1+2/2018 - Page 54

” On surullista, että talo­ yhtiöissä ei aina arvosteta siivoojan työpanosta. ”Siivoojan on saatava tehdä työnsä rauhassa, koska muussa tapauksessa työn laatu ja henkilöstön työturvallisuus kärsivät”, Leeland sanoo. ”Joillakin taloyhtiöillä on pyrkimyksenä säästää siivousku- luista koko ajan. Silloin siivoojat joutuvat rehkimään, ja työn- tekijöiden vaihtuvuus lisääntyy. Meillä henkilöstön ammattitai- toisuutta on pidetty arvossa, ja siksi monet ammattilaiset ovat Siivoustyön johtaja Siret Leeland muistuttaa, että kiinteistöjen siivoukseen on varattava riittävästi aikaa. pysyneet samassa työpaikassa pitkään.” Vuonna 1964 perustettu Kontulan Huolto laati 2000-luvun alussa kiinteistöjen siivousohjelman, jonka perusteella yri- tys siivoaa kaikissa hoitamissaan 28:ssa Itä-Helsingin kiinteis- tössä. muun muassa sairaalaympäristöissä. Pinnoitteet nopeuttavat puhdistustyötä ja samalla vähentävät puhdistusaineiden käy- ”Palvelun hinta määritetään kiinteistön koon perusteella”, Leeland täsmentää. tön tarvetta. Niin ikään on kehitetty itsepuhdistuvia pintoja. Ne soveltu- Pihatkin siisteiksi vat varsinkin sellaisiin paikkoihin, joiden puhdistaminen perin- Siret Leelandin mukaan myös kiinteistöjen pihojen hoi- teisin menetelmin olisi joko työturvallisuusriski tai pintojen toon ja puhtaanapitoon olisi kiinnitettävä nykyistä enemmän sijainnin takia muutoin erittäin hankalaa tai kallista. huomiota, sillä piha toimii tavallaan käyntikorttina. ”Kyllähän siivousrobotitkin yleistyvät, mutta niiden aika ei ole vielä tullut. Alkuvaiheessa niitä käytetään etenkin sellai- sissa kohteissa, joiden puhdistaminen on helppoa ja yksinker- ”Koti alkaa jo pihalta. Kun taloon tulee vieraita, he näke- vät ensimmäiseksi pihan.” ”Pihojen talvihoitoa varten huoltoyhtiöllä on oltava jo taista – esimerkiksi varastoissa ja isoissa myymälätiloissa”, hyvissä ajoin selvät suunnitelmat lumien kasaamisesta. Talo­ sanoo Ekström. yhtiöissä lumikasojen paikat osataankin yleensä valita siten, Ihmisen rooli siivoustyössä säilyy, sillä koneet tarvitsevat apua. ”Toisaalta robotti pystyy käyttämään siivoukseen vaikka miten paljon aikaa ja näin ollen tekemään työn huolellisesti.” ”Ehkäpä siivooja ja robotti voisivat muodostaa työparin, jossa kone hoitaisi rutiinityöt ja ihminen ehtisi sillä välin tehdä että niistä ei ole haittaa asukkaille ja että kulkutiet pysyvät avoimina.” ”Kiinteistösiivous on tekijöiden näkökulmasta usein rank- kaa työtä”, Leeland muistuttaa. Siksi hänestä on surullista, että taloyhtiöissä ei aina arvosteta siivoojan työpanosta. ”Rappukäytäviin heitetään esimerkiksi roskia ihan turhan jotakin muuta”, Ekström visioi. päiten.” Työrauhaa siivoojille ylpeydellä. Monesti siivoojat suhtautuvat kuitenkin työhönsä ammatti- Siivoustyön johtaja Siret Leeland helsinkiläisestä Kontulan ”Kiinteistöä pitää siivota samaan tapaan kuin omaa taloa. Huolto Oy:stä tähdentää, että kiinteistöjen puhdistukseen on Tästä asiasta en ole esimiehenä juuri joutunutkaan antamaan ehdottomasti voitava käyttää niin paljon aikaa kuin tarvitaan. huonoa palautetta”, Leeland kehuu alaisiaan. n 54 kita   1–2 /  2018