KITA 1+2/2018 - Page 53

U TO N MAKS T TI- AMMA UMA T TAPAH TAPAHTUMAN KAHDELLA SEMINAARILAVALLA MUKANA Tervetuloa mukaan kevään 2018 merkittävimpään kiinteistöalan kohtaamispaikkaan! Uusi kiinteistöalan ammattitapahtuma Real Estate Expo kokoaa yhteen kiinteistöjen kehittämiseen, ylläpitoon, saneeraamiseen sekä huoltoon keskittyneet alan toimijat saman katon alle. Tule inspiroitumaan ja kuulemaan ajankohtaisia asiantuntijoita sekä löytämään kiinteistöösi tai taloyhtiöösi sopivimmat ratkaisut. Tapahtuma on maksuton. TAVATAAN TAMPEREELLA TOUKOKUUSSA! YHTEISTYÖSSÄ: ILKKA RAUTAKIVI kiinteistöpäällikkö, Olympiastadion KRISTIAN MARKKANEN turvallisuuspäällikkö, Ikea Retail Park ARI KANERVA lakimies, Asianajo- toimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva MIIMU AIRAKSINEN toimitusjohtaja, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL @RealEstate2018 #RealEstateExpo Tutustu ammattitapahtumaan ja rekisteröidy kävijäksi: realestateexpo.fi Kyselyn perusteella keskeisiä haasteita ovat sijaisten puute, hyvällä tolalla, mutta kehitettävää vielä on. Tilanteen paranta- liiallinen kiire ja työtehtävien liian suuri määrä.” miseksi tarvitaan aikaa, resursseja ja lisää koulutusta.” Monet työntekijät kokevat siivoustyön myös fyysisesti ja SSTL Puhtausala ry:n kyselyssä myös siivoustyöntekijät toi- henkisesti raskaaksi ja kuormittavaksi. Lisäksi huolenaiheena vovat ensi sijassa juuri näitä parannustoimia, samoin kuin on sijaishenkilöstön puutteellinen ammattitaito, mikä johtuu parempaa viestintää sekä yrityksen sisällä, että asiakkaalle liian lyhyestä työhön perehdyttämisestä. päin. ”Työn tilaajat eivät ole arvostaneet puhtautta tarpeeksi. Sen sijaan melko harvat vastaajat vaativat käyttöönsä Tämä on ollut pitkään ongelmana Suomen hotelleissa, liike- entistä parempia työvälineitä. Alan uusista innovaatioista tiloissa ja konttoreissa verrattuna vaikkapa Keski-Euroopan toivotaan kuitenkin lisää tietoa. Muun muassa tästä syystä tilanteeseen. Kun on liian kiire, kaikkea ei ehditä siivota huo- ammattilehtiä luetaan siivousalalla ahkerasti. lella”, korostaa Ekström. ”Vaikka esimerkiksi hotelliasiakkaat eivät välttämättä anna Lisää tekniikkaa välitöntä palautetta puutteellisesta siivouksesta, niin he kyllä Ekström arvioi, että digitaalisen tekniikan nopea kehitys alkaa huomaavat sen. Nyt eräs suuri hotelliketju onkin konseptoinut vähitellen näkyä siivousalallakin. siivouksen uudella tavalla. Yrityksessä huomattiin, että hyvin toteutettu siivous on selkeä kilpailuetu.” Ekström muistuttaa, että hyvä kunnossapito myös lisää kiin- teistön arvoa ja pidentää rakennuksen elinkaarta. ”Puhtaus on tärkeä kysymys esimerkiksi sisäilman laadun kannalta. Homeitiöiden määrä sisäilmassa ei riipu pelkästään kosteudesta, vaan myös puhtaanapidosta.” ”Toki Suomessa siivousasiat ovat yleisesti ottaen melko ”Jo nyt on käytössä esimerkiksi annostelulaitteita, jotka lähettävät automaattisesti täydennystilauksen, kun saippua tai paperipyyhkeet alkavat olla vähissä. Viivakoodilaitteetkin hel- pottavat monissa tapauksissa siivoojien työtä ja siivoustarpei- den arviointia.” Puhtaanapitoon on tullut jo muutakin uutta tekniikkaa – esi- merkiksi uudenlaisia pinnoitteita, jotka hylkivät likaa ja bak- teereja. Ensi vaiheessa tällaiset ratkaisut ovat yleistymässä 1–2 /  2018  kita 53