KITA 1+2/2018 - Page 52

Kiinteistöt kannattaa pitää puhtaina, jotta asumisviihtyvyys ja kiinteistöinvestointien arvo säilyvät tai jopa lisääntyvät. Niinpä taloyhtiöiden on ymmärrettävä varata siivoustyöhön riittävästi aikaa ja resursseja. Suomessa tarvitaan myös lisää ammattitaitoisia ja hyvin koulutettuja siivoojia. TOIMITUSJOHTAJA PER-OLOF EKSTRÖM SSTL Puh- tausala ry:stä luonnehtii siivousta varsin itsenäiseksi työksi, jossa on joustavat työajat. ”Siivousalalla kuitenkin riittää vielä parannettavaa”, hän Kysely tehtiin 1 600 henkilölle, jotka olivat SSTL Puhtaus­ ala ry:n jäseniä tai sidosryhmiin kuuluvia. ”Ensimmäinen haaste on, että alalle olisi Suomessa saa- tava lisää osaavia ammattilaisia. Tähän asiaan vaikuttavat koulutuksen puute ja työvoiman vaihtuvuus.” toteaa. SSTL Puhtausala ry on puolueeton siivousalan koulutus- ja ”Varsinkin suuret siivousalan toimijat ovat jatkuvassa kou- neuvontajärjestö. Se pyrkii edistämään alan arvostusta sekä lutus- ja rekrytointikierteessä. Lisäksi koulutusta pitäisi järjestää järjestää koulutusta ja tiedotusta. maahan muuttaville alan työntekijöille, mutta tätä varten tarvi- ”Teimme syksyllä 2017 siivousalan ihmisille laajan kyse- taan monipuolista kielitaitoa.” lyn. Sen mukaan alalla on pari selvää ongelmakohtaa, joihin pitää puuttua”, Ekström vaatii. ” Alan toinen keskeinen ongelma ovat liian tiukat aikataulut, jotka vaikeuttavat siivoustöiden tekemistä kunnolla. Kaikilla siivouspalvelun ostajilla – vaikkapa taloyhtiöillä – Puhtaus on ei Ekströmin mukaan aina ole riittävää alan tuntemusta. tärkeä kysymys tettävissä olevasta ajasta ja palkoista. Jos siivoushenkilöstön esimerkiksi sisäilman laadun kannalta. 52 kita   1–2 /  2018 Kireitä aikatauluja ”Monet katsovat vain siivoustyön hintaa ja tinkivät käy- palkkataso jää kovin matalaksi, alan motivaatio- ja osaamis- ongelmat lisääntyvät”, Ekström pohtii. ”Työntekoon ei myöskään aina anneta tarpeeksi aikaa.