KITA 1+2/2018 - Page 46

don jälkeen pitää tehdä jälkikatselmointi, ja jos on päässyt syntymään virheitä, niin ne tietenkin pitää korjata heti. Isoissa hankkeissa on totta kai valvoja.” Mussalon mukaan asennuksen merkitys lopputuloksen ”Oikea asennustapa pitää olla mietittynä. Ikkunan vaih­ onnistumisesta on noin puolet. Markus Treuthardt nostaa asennustyön painoarvon vielä­ kin tärkeämpään asemaan. ”Vanhoja ikkunoita purkavan porukan pitää tietää, että niitä ei saa repiä irti miten sattuu, koska sen jälkeen joudu­ taan korjaamaan isoja vaurioita. Asennusvaiheessa ikkuna pitää osata tiivistää ja asentaa suoraan, jotta se toimii eikä jää kanittamaan”, hän jyrähtää. Hänen mielestään tuotteissa ei ole kovin suuria laadullisia eroja varsinkaan puualumiini-ikkunoiden valmistajien kesken. ”Vanhoihin suojelukohteisiin on pakko varsinkin kadun puolelle asentaa perinteisiä puusepän valmistamia puu­ ikkunoita, jolloin puulaaduissa voi olla joitain eroja.” ” Asennustyö kannattaa antaa ammattitaitoisten työntekijöiden käsiin. Remontit mahdollisia ympäri vuoden Myyntipäällikkö Juho Mussalo huomauttaa, että vuodenajat eivät estä ikkunaremontin tekemistä, eli niitä voidaan tehdä vuoden ympäri. Tietyt sääolosuhteet voivat aiheuttaa haas­ teita, jos taloa ei ole suojattu esimerkiksi huputtamalla. ”Äärimmäiset pakkasolosuhteet ovat huono hetki vaihtaa ikkuna. Samoin kova sade, koska rakenteisiin voi päästä kos­ teutta, kun vanha ikkuna on pois paikaltaan.” Markus Treuthardt lisää, että kunnostustöitä, kuten ikku­ noiden maalaamista, pitää tehdä kelien ehdoilla. Sateella tai pakkasella se ei onnistu. ”Ikkunoiden uusimistöitä pystytään tekemään vuoden ympäri.” Petri Annila vinkkaa, että Julkisivuyhdistys on julkaise­ on saatavilla ohje, kuinka esimerkiksi ikkunaremontit toteute­ taan talvityönä.” Ikkunaremontin aiheuttama haitta asukkaalle kestää tapauksesta riippuen puolesta päivästä pariin päivään. Koko­ massa alkuvuoden aikana ohjeistusta talvikorjaamiseen Suo­ naisuudessaan projekti kestää taloyhtiössä yleensä yhdestä men Betoniyhdistys ry:n julkaisusarjaan. kolmeen kuukautta yhtiön koosta ja ikkunoiden määrästä riip­ ”Taloyhtiöillä on usein käsitys, että erilaisia remontteja voi­ daan tehdä vain kesällä, mutta periaatteessa ikkunoiden vaih­ tamiseen talvella ei ole mitään estettä. Alkuvuodesta lähtien 46 kita   1–2 /  2018 puen. Pääsääntöisesti ikkunoiden vaihto ei aiheuta suurta rie­ saa. ”Vanhoissa taloissa voi joskus levitä ilmaan pölyä van­