KITA 1+2/2018 - Page 45

HUONOKUNTOINEN IKKUNA voi aiheuttaa monenlai­ ”Meidän päämarkkina-alueella Helsingissä on erittäin pal­ sia ongelmia asumisviihtyvyyteen: asukas voi tuntea vedon­ jon suojeltua rakennuskantaa, ja suuresta osasta siitä ei ole tunnetta, ja vanhoissa ikkunoissa on myös huono äänen­ vaihdettu ikkunoita. Siellä on vielä paljon vaihtokuntoisia ikku­ eristävyys. noita.” ”Varsinkin Helsinki on tiheään asuttu. Autoliikenne on Rakennuskonsultointi Treuthardt Oy:n toimitusjohtajana ja kova, ja ikkunan alla menee myös ratikoita”, Ikkunatehdas yrittäjänä toimiva Markus Treuthardt on Juho Mussalon kanssa Lasivuorimaa Oy:n puuikkunoiden myyntipäällikkö Juho samoilla linjoilla siinä, että ikkunoihin on alkanut kasaantua Mussalo kuvailee. korjausvelkaa. Ikkunatehdas Lasivuorimaa on erikoistunut suojeltujen ”On paljon ikkunoita, joista ei ole pidetty mitään huolta, arvorakennusten ikkunaremontteihin. Mussalon näkemyksen tai niitä on kunnostettu ja ylläpidetty huonosti. Jos ne on val­ mukaan ikkunaremontteja tehdään tällä hetkellä runsaasti, mistettu hieman huonommasta puusta 1960–70-luvuilla, niin mutta niitä voisi tehdä enemmänkin. se usein tarkoittaa sitä, ettei niitä enää edes kannata kunnos­ taa”, hän toteaa. ”Jos ne on jo kertaalleen vaihdettu, eivätkä ne ole siis talon alkuperäiset ikkunat, niin ne menevät usein uusiksi.” ” Huonokuntoinen ikkuna voi aiheuttaa Treuthardt muistuttaa, että asunto-osakeyhtiöiden vastuu­ jakotaulukon mukaan taloyhtiön vastuulla ovat vain ikkunoi­ den ulos näkyvät osat. Ikkunoiden kaikki muut osat ovat osak­ kaan vastuulla. ”Taloyhtiöissä voi olla hyvin eritasoisia ikkunoita niiden välitilojen, sisäpuitteiden ja ulkopuitteiden osalta. Yksi on saat­ tanut rempata kämpän ja samalla ikkunat, toinen ei ole tehnyt monenlaisia ongelmia niille ikinä mitään.” asumisviihtyvyyteen. tilannetta pahana. Julkisivuyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Petri Annila ei näe ”Olen tehnyt aika paljon kuntoarvioita, ja mielestäni tilanne ei ole siinä mielessä huolestuttava, että löytyisi enää todella huonossa kunnossa olevia ikkunoita.” Hän lisää, että korjattavaa riittää toki. ”Monessa pitkäntähtäimen kunnossapitosuunnitelmassa on ikkunaremontti yhtenä asiana mukana.” Monta tapaa hyvään lopputulokseen Kun ikkunaremontti enemmin tai myöhemmin alkaa, sen halu­ taan luonnollisesti onnistuvan mahdollisimman hyvin, jotta kun­ nostettujen tai uusittujen ikkunoiden kanssa ei tule heti ongel­ mia. Annila ei lähtisi nimeämään yksittäisiä materiaaleja tai ratkaisuita, joilla saadaan takuuvarmasti hyvä lopputulos, sillä se on mahdollista monilla eri tavoilla. ”Oleellisinta on se, että taloyhtiö tai kiinteistön omistaja asettaa selkeät tavoitteet sille, mitä ikkunaremontilta halutaan. Näiden kriteerien pohjalta voidaan valita ikkunat ja niiden teknis et ominaisuudet”, hän ohjeistaa. Myös Juho Mussalon mielestä onnistuneen ikkunaremon­ tin pohjalla on hyvä suunnitelma. Se vaatii, että rakennuksesta on saatavilla hyvät ennakkotiedot. Tuotteenkin on oltava laa­ dukas. ”Meillä on VTT:llä testattu perinneikkunatuote, joka täyttää nykyrakennusmääräykset”, Mussalo kehuu. Vaikka tuote olisi kuinka hyvä, sen voi pilata huonolla asennuksella. Siksi asennustyö kannattaa antaa ammattitaitois­ ten työntekijöiden käsiin. 1–2 /  2018  kita 45