KITA 1+2/2018 - Page 28

SISÄILMAPAJA9 ANTOI PORVOON MITALLA TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVAT: VAULA AUNOLA Sisäilmapaja9 järjestettiin marraskuussa 2017 Porvoossa. Kaksipäiväisen asiantuntijaseminaarin järjestäjinä olivat Sisäilmayhdistys ry, Edupoli ja Porvoon kaupunki. Porvoon Taidetehtaalla nautittiin monipuolisesta ohjelmasta ja seminaarin yhteydessä järjestettiin myös sisäilma-aiheinen näyttely. Edupolin asiakaspäällikkö Eija Lenkkerin mukaan tapahtuman annista hyötyivät myös Edupolin omat opiskelijat. ASIAKASPÄÄLLIKKÖ EIJA LENKKERI Edupolista kertoo, Pajassa kuultiin myös, miten vanhempien ja kunnan ratkaisu- että organisaation odotukset tapahtumasta täyttyivät hyvin. keskeinen yhteistyö on toiminut, casena Linnankosken lukio. ”Jos ajatellaan toteutusta, niin odotukset jopa ylittyivät”, hän lisää. Kahden päivän aikana Taidetehtaalla kävi 459 maksa- ”Porvoon mallissa näkyy vuoropuhelun korostaminen”, kiit- telee Lenkkeri. nutta seminaarivierasta. Ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille tarjoava oppi- Rakentamisen ketju kuntoon! laitos Edupoli vastasi tapahtuman järjestelyistä ja koordinoi Sisäilmapajan toisena päivänä puhuttiin paljon rakentami- kokonaisuutta. Lenkkerin mukaan tapahtuman annista hyötyi- sen laadusta Suomessa ja siitä, miten alan koulutus on ottanut vät myös Edupolin opiskelijat. sisäilmahaasteen vastaan. Lenkkerin mukaan valistus ja vies- ”Rakennusalan opiskelijat saivat uusinta tietoa sisäilma- asioista ja matkailu- ja turvallisuusalan opiskelijat saivat hyvin tintä ovat tärkeitä, koska ketjussa on pahojakin aukkoja: ”Luennoitsijan mukaan sisäilma-asioihin liittyvä rakennus- monipuolista kokemusta ison tapahtuman järjestelyistä, kun he osaaminen on huonolla tolalla monessa paikassa Suomessa”, osallistuivat Sisäilmapajan käytännön toteutukseen”, summaa hän katsoo. Lenkkeri. Lenkkeri itse piti presentaation asukkaiden vaikutuksesta sisäilman laatuun. ”Asumisessa on paljon haasteita silloin kun Porvoon vinkit jakoon puhutaan erityisryhmistä kuten mielenterveyskuntoutujat, päih- Ilahduttavaa oli myös Porvoon kaupungin vahva anti semi- teiden käyttäjät tai seniorit. Myös sisäilma-asioiden hoitoa naarissa. Porvoo on ottanut roolia sisäilma-asioiden pionee- pitää miettiä kohderyhmän mukaan”, hän linjaa. rina Suomessa ja tapahtumassa kaupungin edustajat avasivat omia prosessejaan. Porvoon kaupunki investoi kolmen vuoden aikana yli 100 Kymppi rikki Seminaarissa nähtiin myös asumispaneeli, jonka puheenjohta- miljoonaa euroa kouluihin ja päiväkoteihin. Kaupunki raken- jana toimi sosiaali- ja terveysministeriöstä johtaja Jari Keinä- taa kolme uutta koulua, viisi päiväkotia sekä peruskorjaa nen ja puhujina olivat mm. Asumisterveysliiton Hannele Rämö kuusi koulua. ja Vanhustyön keskusliiton Jukka Laakso. n ”Seminaarin ensimmäisenä päivänä asialistalla oli paljon nimenomaan Porvoon kaupungin ja valtion näkökulmaa”, ker- too Lenkkeri. Sisäilmapajassa kuultiin mm. työsuojelupäällikkö Leena Ensimmäinen Sisäilmapaja järjestettiin Kuopiossa 2007. Tänä vuonna tapahtuma palaa ”juurilleen”, Juvakan puheenvuoro sisäilma-asioiden hoitamisesta Por- kun juhlaseminaari – Sisäilmapaja10-juhlapaja – järjestetään voossa ja projektipäällikkö Tony Lökforsin esitys sisäilma-­ Kuopion yliopistolla 14.–15.11.2018 asioiden huomioimisesta tulevaisuuden rakentamisessa. teemalla ’Tolokun sisäilimoo – Hilipeempi mieli’. 28 kita   1–2 /  2018