KITA 1+2/2018 - Page 19

NÄKÖKULMA Arto Krootila Diplomi-insinööri Vuoden Putkiremontti -kilpailutoimi­ kunnan puheenjohtaja Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry:n hallituksen jäsen REMONTINTEOSTA KORJAUSRAKENTAMIS­ TUOTANTOON KOULUTTAUDU putkiasennuksen, kylmäasennuksen tai kiinteistönhoidon ammattilaiseksi AEL:ssä! Kylmäasentajan ammattitutkinto (y3) PUTKIREMONTTI, AMMATTIKIELELLÄ vesi- ja viemäri­ • jatkuva haku johtolinjojen peruskorjaus, voi maksaa jopa puolet asunnon Kylmäasentajan ammattitutkinnon osa 7: teollisten kylmälaitteiden asennus ja huolto, nk. ammoniakkikylmälaitoksen käyttäjän koulutus käyvästä hinnasta ennen remonttia. Remonttihuippu Suomessa on odotettavissa vuoden 2024 paikkeilla. Maksajien eduksi putkiremonttien johtamis- ja tuotantotapa ovat peruskorjausten määrän kasvaessa eriytyneet ja kehitty- neet uudisrakentamisesta omaksi tuotantohaarakseen. Kehityksen huomaa vertailemalla nyt kymmenettä kertaa järjestettävän Vuoden Putkiremontti -kilpailun osallistujia. Toimintatavat, jotka 10 vuotta sitten nostivat hyvän urakoit- sijan ja onnistuneen hankkeen kilpailun kärkeen, ovat yleisty- neen alan normaaleiksi. Tämänvuotinen kilpailu on finaalivaiheessa. Urakan laa- • 19.3.–17.5.2018 Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto, tutkinnon osa 6 (e3) enintään 3 kg kylmäainetta sisältävät laitteet, nk. lämpöpumppukoulutus • iltakoulutuksena 5.2.–31.5.2018 • päiväkoulutuksena 12.3.–31.5.2018 Talotekniikan perustutkinto, putkiasentaja, oppisopimuskoulutuksena juudesta ja valitusta menetelmästä riippumatta parhaissa hank- aloitus 11.4.2018 keissa taloyhtiön oma päätöksenteko on aloitettu monta vuotta Putkiasentajan ammattitutkinto ennen korjausurakan käynnistämistä ja valitun urakoitsijan • jatkuva haku tapa toimia ja johtaa työtä on alusta alkaen suunniteltu perus- Putkiasentajan erikoisammattitutkinto korjaustuotantoon. Onnistunut putkiremontti alkaa erillisellä hankeselvityk- sellä, jonka perusteella tehdään hankesuunnittelu. Sen tulosten perusteella osakkaat vertailevat peruskorjauksen – putkiremon- • jatkuva haku Kysy lisää Margit Ojanen margit.ojanen@ael.fi, 050 374 2191 tin – eri toteutustapoja ja -laajuuksia sekä niiden ­arvioituja kustannuksia, kestoa ja vaikutusta asumiseen ja asunnon arvoon sekä rahoitustapoja. Vasta hankesuunnittelun jälkeen päätetään yhtiökokouksessa peruskorjauksen laajuudesta ja toteutustavasta ja ryhdytään teettämään varsinaisia teknisiä suunnitelmia ja piirustuksia. Koko valmistelu- ja suunnitteluvai- heeseen osakaskokouksineen käytetään 2–4 vuotta aikaa. Parhaissa taloyhtiöissä jo hankeselvitysvaiheessa palka- taan ulkopuoliset asiantuntijat projektin johtoon ja rakennutta- jatehtäviin sekä urakan aikaiseen valvontaan oman hallituksen ja isännöitsijän sijaan tai lisäksi. Näihin käytetty raha säästyy Kiinteistöpalvelujen perustutkinto • 6.3.2018–30.8.2019 Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto • jatkuva haku Kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkinto 6.2.2018–31.1.2019 Kysy lisää Birgitta Liuskallio birgitta.liuskallio@ael.fi, 044 722 4796 moninkertaisesti urakan loppulaskusta. n Kaarnatie 4, 00410 Helsinki 09 530 71 seuraa 1–2 meitä aelkoulutus /  2018  kita 19