KITA 1+2/2018 - Page 15

Primaplan Oy:n projektipäällikkö Petri Saukkonen esittelee mallikylpyhuoneen seinälle koottuja laattavaihtoehtoja. Ryhmäkorjaushanke laajenee alkukesällä 2018 viereisen taloyhtiön kerrostaloihin Yliskyläntie 7:ssä. Tarkkaa suunnittelua Hankesuunnittelussa oli mukana 6–8 suunnittelijaa sekä Ennen korjaustöiden alkua monissa talojen kylpyhuoneista oli taloyhtiön edustajia. Toteutusvaiheessa työmaan keskimääräi- jo todettu vesivuotoja. nen vahvuus on noin 30 henkilöä. ”Usein tällaisiin linjasaneeraushankkeisiin aktivoidutaan juuri taloyhtiön vuotohistorian takia. Kun putkista, vesijoh- doista, viemäreistä tai vesieristeistä aiheutuu paljon vesivahin- koja ja korjauskustannuksia, asioihin on puututtava.” ”Yliskyläntie 6:ssa oli jo puolenkymmentä sellaista kylpy- huonetta, jotka oli korjattu vain hätäisesti käyttökuntoon vesi- vahingon jälkeen. Tästäkin syystä päätettiin, että remontissa otetaan Yliskyläntie 6:n kiinteistö työn alle ensimmäiseksi. ”Tällainen toteutusmalli, jossa edetään portaittain, ei sido kovin paljon resursseja”, Saukkonen arvioi. ”Hyvällä suunnittelulla – kun käytetään kokeneita suunnit- telijoita – pystytään ennakoimaan asioita ja välttämään ikäviä yllätyksiä remontin toteutusvaiheessa.” Primaplan Oy toimii Yliskyläntien ryhmäkorjaushank- keessa projektinjohtajana ja valvojana. Arkkitehtisuunnittelusta vastaa FM-Arkkitehdit, LVI-pääsuun- Siellä vesieristeet alkoivat olla jo käyttöikänsä päässä”, selit- nittelijana toimii HSSR Oy ja sähkösuunnittelijana Certimo Oy. tää Saukkonen. Pääurakoitsijana on Consti Talotekniikka Oy. n PUTKIREMONTTI ON YKSI ELÄMÄN SUURISTA PÄÄTÖKSISTÄ – VALITSE KUMPPANISI VIISAASTI Putkiremontti on aina paljon muutakin kuin putkien uusimista. Kokonaisuuteen kuuluvat usein myös sähkö-, automaatio- ja LVI-työt. Siksi putkiremontti on joukkuelaji, jossa parhaat tulokset saavutetaan saumattomalla yhteistyöllä. TAVOITTEENA ARVOKAS JA TOIMIVA KOTI. Kun tavoitteenasi on laadukkaasti uudistettu koti, jonka arvo säilyy ja kasvaa