KITA 1+2/2018 - Page 65

MIRAN langattomat dataloggerit UUSIA MAHDOLLISUUKSIA SISÄILMANLAADUN SEURANTAAN DIGITALISOITUMINEN JA siihen liittyvät älykkäät ratkai-  MIRAN järjestelmä on kehitetty hyödyntäen uusinta antu- sut ovat tulossa osaksi kiinteistö- ja rakennusalaa. Yksi mer- riteknologiaa ja parhaita teknisiä ratkaisuja mm. langattoman kittävimmistä uusista suuntauksista on dataloggereiden käyttö linkin toimintaa ajatellen, joilla saavutetaan joustavuutta ja sisäilmanlaadun ja erilaisten rakennusfysikaalisten ilmiöiden laatua mittauksiin. Yksi MIRAN järjestelmän ehdottomista vah- tutkimuksissa, jolloin mitattavan kohteen olosuhteiden vaihte- vuuksista on se, että yhteen pieneen paristokäyttöiseen lähet- lut saadaan luotettavasti mitattua. Etäluettavat ja langattomat timeen on saatavilla lämpötila-, ilmankosteus-, CO 2 - ja paine- loggerijärjestelmät tarjoavat vaivattoman ja kustannustehok- ero­anturit.   kaan tavan suorittaa näitä tutkimuksia. Pietiko Oy kehittää ja Pietiko Oy:llä on pitkäaikainen kokemus sisäilman ja talo- valmistaa uusimpia teknisiä ratkaisuja hyödyntäen langatonta tekniikan mittalaitteista ja mittausjärjestelmistä. Yhteistyö alan dataloggeria MIRAN tuotenimellä. toimijoiden kanssa on antanut kokemusta niin erilaisista käyt- MIRAN langaton dataloggerijärjestelmä koostuu keskusyk- siköstä ja siihen langattomasti kytkettävistä lähettimistä. Järjes- tökohteista ja -ympäristöistä, kuin myös erilaisista asiakastar- peista. n telmällä voidaan tehokkaasti seurata esimerkiksi kiinteistöjen olosuhteita, kuten lämpötilaa, ilmankosteutta, painesuhteita ja hiilidioksidipitoisuutta. Loggereiden tulokset voidaan siirtää automaattisesti Pietikon tarjoamaan pilvipalveluun GSM-yhtey- Lisätietoja: dellä, tai ne voidaan lukea USB-liitännällä tietokoneelle. www.pietiko.fi MIRAN langaton dataloggeri tarjoaa uusia mahdollisuuksia mm. sisäilmanlaadun seurantaan ja rakennusfysikaalisten ilmiöiden todentamiseen. 1–2 /  2018  kita 65