KITA 1+2/2018 - Page 63

KIINTEISTÖSEMINAARI LÄPIVALAISI RISKIRAKENTEET TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN EVERSHEDS JÄRJESTI marraskuussa aamiaisseminaarin Seppo Koponen GEM Property Oy:stä tarkasteli omassa kiinteistökärjellä. Aiheena olivat mm. riskirakenteet ja sisä­ esityksessään rakennuksen ominaisuuksien ja rakenneriskien ilmaongelmat sekä riskien huomioon ottaminen kiinteistöjen arviointia ja sitä, onko arviointikäytäntö muuttumassa? arvioinnissa. Koposen mukaan rakenneriskit ovat vain yksi huomioitava Johtava asiantuntija Esko Lindblad Ramboll Finland Oy:stä tekijä arvioijan pitkässä listassa. Arviointi suoritetaan kysyi omassa esityksessään, miksi kukaan ylipäätään hal- päätöksenteon tueksi ja se on ”tekniikkaa, tiedettä ja taidetta” linnoi, ostaa tai myy kiinteistöä tietämättä sen sisäilmaon- sopivassa suhteessa. Koposen nyrkkisääntö arviointiin on gelmista? Laiminlyönti ei kannata, sillä tietämättömyys voi ”parempi olla karkeasti oikeassa kuin tarkalleen väärässä.” aiheut­taa suuria taloudellisia menetyksiä, riitoja vuokralaisten Asianajaja, osakas Sirkka Terho Evershedsistä kävi läpi kanssa ja viime kädessä jopa kiinteistön maineen menetyksen. ajankohtaisia rakenneriskitapauksia, joista osa on edennyt Lindbladin neuvo on yksinkertainen: tutkituta kiinteistö, niin käräjille asti. Esimerkiksi Seinäjoella suojeltu Vaasantalo oli tiedät mitä hallinnoit, ostat tai myyt. alkanut vajota toisesta päädystään, kun naapurissa tehtiin Asianajaja, osakas Juha Kallioinen Evershedsistä puhui uudisrakennustöitä. Osa rakennuksesta päätyi käyttökieltoon osapuolten vastuista kiinteistökaupassa – niin myyjän, ostajan, ja Seinäjoen kaupunki linjasi, että vastuu vahingoista kuuluu välittäjän kuin kuntotarkastajankin näkökulmasta. rakennushankkeeseen ryhtyneelle. Esimerkiksi ostajan velvollisuutta asunnon ennakkotarkas- Muita esiteltyjä tapauksia olivat mm. alapohjan vauriot tukseen säädellään Asuntokauppalaissa (6:12 §) siten, että kapillaarisen kosteuden nousun seurauksena ja alakaton ostaja ei voi virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy betonielementtien lohkeamat. n olettaa tienneen kauppaa tehtäessä tai joka hänen olisi pitä- nyt havaita tarkastuksessa. Toisaalta ostajalla ei ole ilman myyjän kehotusta tai muuta erityistä syytä tarkastaa tietoja eikä ulottaa tarkastusta seikkoihin, joiden tutkiminen edellyttää Lisätietoja: teknisiä tai tavanomaisesta poikkeavia järjestelyitä. www.eversheds.fi 1–2 /  2018  kita 63