KITA 1+2/2018 - Page 56

kiinteistössä tapahtuu | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan PESU PALAUTTAA PUHALTIMIEN TEHON TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN Ilmalämpöpumput sekä muut ilmanvaihto- ja jäähdytyslaitteet tarvitsevat aika ajoin huoltoa ja puhdistusta. Laitteisiin kertyy likaa, joka pienentää niiden tehoa ja usein myös heikentää sisäilman laatua. Uusilla puhdistustekniikoilla ja välineillä sekä oikealla osaamisella saadaan epäpuhtaudet poistettua laitteista perusteellisesti. aina jättäneet ilmalämpöpumpun kennon ja puhaltimen likai- siksi. Imuroinnin jälkeen laitteen sisäosiin voi jäädä rasvaa, likaa ja pölyä. Siksi laitteen teho ja hyötysuhde pienenevät ja puhallusteho laskee”, selvittää Teamtech Oy:n toimitusjohtaja Jari Yliniemi. ”Aiemmin ei ollut sellaista puhdistusmenetelmää, jota oli- RI ”PERINTEISILLÄ MENETELMILLÄ toteutetut huollot ovat simme halunneet käyttää omassa huoltotoiminnassamme”, Yli- niemi toteaa. Niinpä Teamtech Oy alkoi kehittää omaa Fresh Wash -menetelmäänsä vuonna 2015. ”Fresh Wash on ainutlaatuinen tekniikka ilmalämpöpump- pujen ja puhallinkonvektorien puhdistamiseen.” Sisäyksiköt likaantuvat Ilmalämpöpumpun puhdistus Fresh Wash -menetelmällä alkaa ulkoyksikön tarkastuksesta. Siinä tarkistetaan, että laite on ehjä ja toimiva. Teamtech Oy:n asentaja Ville-Pekka Niemelä puhdistaa kauppakeskuksen puhallinkonvektoria. Pestävän kohteen alle asetetaan suojakaukalo, johon likavesi kerätään. ”Kylmäaineiden määrä tarkastetaan huoltoventtiilin kautta. Ulkoyksikölle tehdään täysihuolto, joka kattaa itse laitteen, Neuvottelut laitteiden valmistamisesta alihankintana Suomessa ulkoyksikön telineen ja sähköistyksen. Ulkoyksikön kennolle ovat meneillään. teemme mekaanisen puhdistuksen”, selittää Yliniemi. ”Laitteella saadaan aikaan roiskimattomia pisaroita. ”Sisäyksikkö on yleensä likaisin osa laitteesta. Sisä­ Teemme tarvittavat suojaukset ja asetamme laitteen alapuo- yksikölle tehdään täysihuolto ja varmistetaan sen toiminta. lelle suojakaukalon, johon likavesi johdetaan. Suojakauka- Puramme sisäyksikön suojaavat koteloinnit pois, jotta pää- losta laskemme lopuksi likavedet pesuainesäiliöön, joka toimi- semme likaan käsiksi.” tetaan hävitettäväksi.” Lika sijaitsee yleisimmin paikassa, johon on vaikea päästä käsiksi, kuten koteloinnin alla. ”Pääsemme pesemään koko kennon myös takaapäin, ”Pesussa käytetään noin 3,5 litraa vettä. Pesuaineena käy- tämme omaa CleanTech-pesuainetta, joka tulee kotimaiselta valmistajalta, Teamtechin omalla reseptillä”, kertoo Yliniemi. samoin kuin puhaltimen. Näin varmistetaan, että ilmalämpö- Pesuaine on vesiohenteinen, biologisesti hajoava sekä pumpun toimintaa heikentävät epäpuhtaudet saadaan tehok- hajusteeton. Kun likaiset suodattimet ja koteloinnit on irro- kaasti poistetuksi kaikkialta pumpun elementeistä.” tettu ja purettu pois, ne pestään ja kuivataan ennen uudelleen Sisäyksikön pesu suoritetaan erityisellä Fresh Wash -pesu- asentamista. laitteella. ”Tämä laite on omaa suunnittelutyötämme ja se valmiste- Puhallinkonvektorit puhdistuskohteena taan kokonaan Suomessa. Parhaillaan on tekeillä neljäs kehi- Ilmalämpöpumppujen lisäksi Fresh Wash -menetelmällä voi- tysversio”, Yliniemi sanoo. daan puhdistaa suurempiakin ilmanvaihtolaitteita ja laitekoko- Tätä nykyä Teamtech valmistaa laitteita itse Tuusulassa. 56 kita   1–2 /  2018 naisuuksia.