KITA 1+2/2018 - Page 16

KOLUMNI Juha-Ville Mäkinen Erityisasiantuntija LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry PALVELULLA VAI ILMAN? LVI-asennusala on siirtymässä suorituskeskeisyydestä asiakaslähtöisempään toimintaan. Tilaajat ja loppukäyttäjät vertailevat vaihtoehtoja entistä enemmän. Mutta vieläkin maksaja on se, joka tekee valinnan, ikävä kyllä usein pelkällä hintaperusteella. Minne unohtuivat palvelu ja muut valinta­kriteerit? MITEN LVI-ASENNUKSEEN liittyvät toiminnot voi ostaa ei kerrota riittävästi, urakoitsijaa ei saa kiinni tai tilapäistoi- palveluna? Tilaajan ja asukkaita edustavien henkilöiden on minnot eivät suju odotetusti. ajateltava hankkeita uudella tavalla. Isännöitsijän tai kiin- LVI-asennusliikkeet kehittävät toimintojaan asiakaslähtöi- teistöpäällikön pitäisikin jo alkuvaiheessa ottaa keskusteluun simmiksi, ja esimerkiksi monen urakoitsijan repertuaarista löy- mukaan asukkaita tai tilojen käyttäjiä ja määritellä yhdessä tyy erilaisia putkiremonttikonsepteja. Palveluksi muuttuessa ne seikat, joiden on hoiduttava tietyllä tavalla LVI-asennus- myös LVI-asennus saa uusia ulottuvuuksia, ja lisää valinta­ ten aikana. Asukkailta ja tilojen käyttäjiltä kannattaa kysyä, kriteerejä; remontin läpimenoaika, asukasviestintä, tilapäis- miten he halua­vat oman elämänsä järjestettävän hankkeiden järjestelyt, työmaa- ja asukastoimintojen yhteensovittaminen aikana. Asukkaat saattavat olla hyvinkin valmiita jopa mak- jne. Tämä antaa tilaajalla ja asukkaalle mahdollisuuden valita samaan mukavuuksista hieman lisää. Ja jos päättävät tyytyä omaan kiinteistöönsä tai taloyhtiöönsä sopiva hanke ja toimin- halvempaan, mutta samalla matalampaan palvelutasoon, niin tatapa. Ja urakoitsijalle lisää tyytyväisiä asiakkaita. epämukavien asioiden ei pitäisi tulla yllätyksenä. Haluttu palvelutaso, ne muut toiminnot kuin putkien toi- LVI-asennusala on tienristeyksessä. Oikeaan lopputulok- seen päästäkseen sitä kannattaa tuupata oikealle tielle. Asiak­ siinsa liittäminen, kannattaa pyytää ja kuvata jo tarjouspyyn- kailla on nyt loistava tilaisuus osallistua muutokseen ja tule- nön yhteydessä. Hyvällä palvelulla on hintansa, mutta vielä vien palvelujen muotoiluun. Alan toimijat ovat avoimia uusille isompi hinta on epäselvien asioiden selvittämisessä ja hoita- ideoille ja ymmärrys palvelutuotannosta kasvaa koko ajan. misessa hankkeen aikana. Puhumattakaan asukkaiden lehmän Keskusteluyhteys on auki, ja nyt haetaan niitä ratkaisuja, joilla hännän lailla laskevista mielialoista, jos remonttiaikatauluista voidaan tuottaa selvää ja mitattavaa lisäarvoa asiakkaalle. n 16 kita   1–2 /  2018