KITA 1+2/2017 - Page 33

Puunpolttoa kannattaa kuitenkin harkita aina tapauskohtai- ”Järjestelmän modernisoiminen ei vähennä kulutusta, sesti. Mikäli puuta on saatavilla omasta takaa ja kiinteistössä mikäli talo on kovin hatara ja päästää lämmön taivaan tuuliin. on varaavia tulisijoja, on puunkäyttö suositeltavaa lämmityk- Öljynkulutuksen laskun ja taloudellisen hyödyn nimissä kannat- seen kylmimpinä talvikuukausina. taakin tarkastaa talon tiiveys, ovatko eristeet niin hyvät kuin Rinnakkaisen lämmitysmuodon käyttöönottoa kannattaa harkita myös sellaisten talonomistajien, joilla on pannuhuo- voisivat olla? ”Ovatko asumistottumukset järkevät, onko huonelämpö- neessaan korkeintaan 12–13 vuotta vanha öljylämmitysjärjes- tila mahdollisesti yli Suomessa tarkoituksenmukaisena pidetyn telmä. 20–22 asteen? Kannattaa tarkistaa myös, ovatko lämmityksen ”Laitteistolla on vielä toinen mokoma käyttöikää jäljellä.” termostaattisäädöt kunnossa.” On hyvä tarkastaa myös, ettei vettä kuluteta turhaan: Öljylämmitys ei ole hinnalla pilattu hanojen, suihkujen ja muun käyttövesikaluston kunto sekä ter- Uusi öljykattila ja poltin maksavat asennuksineen keskimää- mostaattien toimivuus. Vielä mietintään kannattaa laittaa, rin 5 000–7 000 euroa. Jos öljylämmitykseen liitetään lisäksi onko omissa kulutustottumuksissa korjaamisen varaa. aurinkolämmitys, kustannus on 6 000–10 000 euroa. Ilma- ”Rinnakkaisen lämmitysmuodon, aurinkokeräimen tai läm- vesilämpöpumpulla täydennetty öljylämmitysjärjestelmä on pöpumpun käyttö käyttöveden lämmitykseen on järkevää eri- samassa hintaluokassa aurinkolämmityksen kanssa. Tehtäessä tyisesti 4–6 henkilön, suuremmissa talouksissa, joissa veden- valintaa hybridilämmityksestä tulee tarkastella mm. kiinteis- kulutus on runsaampaa kuin 2–3 hengen talouksissa”, Eero tön sijaintia ja kokoa, asukasprofiilia, lämmönjakotapaa sekä Otronen sanoo. omaa ajankäyttöä suhteessa tarvittavaan lämmöntuottoon. Oma osuutensa öljyn kulutuksen määriin on myös öljypolt- timen huollolla ja kattilan puhdistuksella. Talo ja tottumukset tarkasteluun ”Poltin on syytä huoltaa vähintään 2 vuoden välein ja kat- ”Jokainen talonomistaja tekee tietysti omat ratkaisunsa, mutta tila puhdistaa vuosittain. Samoin myös yli 10 vuotta vanha kiinteistöä kannattaa aina tarkastella kokonaisuutena”, huo- poltin tulee huollattaa vuosittain. Kattilan likaantumisen myötä mauttaa Otronen sekä kulutus että päästöt kasvavat”, muistuttaa Otronen. n LATTIASUOJAT KOVAAN KÄYTTÖÖN! KAIKILLE LATTIAPINNOILLE Kaikki ominaisuudet yhdessä tuotteessa! 1–2 /  2017 Mitos Oy, Teollisuustie 11, Kangasniemi • 010 526 1690 • info@mitos.fi  kita 33