KITA 1+2/2016 - Page 64

uutismonttu | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan ISÄNNÖINTILIITTO LAATI OHJEEN TALOYHTIÖIDEN OSAKKAILLE ASBESTISTA ASBESTILAKI JA -ASETUS muuttuivat vuoden alussa. Isännöintiyritykset arvioivat, että remontit venyvät Uusien säädösten on tarkoitus turvata niin asukkaiden kuin entistä enemmän, kun purkutilojen asbestipitoisuudet pitää asbestin kanssa työskentelevienkin turvallisuus entistä parem‑ mitata ja odottaa laboratoriokokeiden tuloksia. Uudet min. Lakimuutos vaikuttaa sekä taloyhtiön että osakkaiden työvaiheet nostavat myös korjausten hintoja osakkaiden omiin remontteihin. Kaikkien asukkaiden onkin hyvä tuntea remonteissa. Esimerkiksi yksittäisessä kylpyhuoneremon‑ perusasiat esimerkiksi kylpyhuoneremonttia suunnitellessaan. tissa kustannukset voivat nousta 20–30 prosenttia, jos pin‑ Asbestia on käytetty varsinkin ennen 1990-luvun puolivä‑ toja pitää purkaa asbestityönä. Myös taloyhtiöiden kor­ liä niin rakennusmateriaaleissa kuin eristeissäkin. Sen käyttö jauksissa, esimerkiksi julkisivu­remonteissa, kustannukset kiellettiin vuonna 1994. kasvavat. Asbesti rakenteissa ei ole vaarallista, ja vanhoista raken‑ teista sitä löytyy edelleen. Sen sijaan asbestin purkutyössä Tarkempia ohjeita kodin remonttiin osakas saa isännöin‑ syntyvä hienojakoinen pöly voi aiheuttaa erilaisia keuhkosai‑ nistä tehdessään muutostyöilmoituksen, jota laki edellyttää rauksia. Säädöksillä pyritään estämään nimenomaan asbesti­ esimerkiksi keittiö- ja kylpyhuoneremonteista ja muovima‑ pölylle altistuminen. ton poistosta. ASBESTIOHJE – OSAKKAAT JA ASUKKAAT 1. Asbestikartoitus lisää kustannuksia 3. Tarkistusmittaus vaatii malttia Uuden asbestiasetuksen mukaan purettavien materiaalien Asbestipurkutyön jälkeen urakoitsijan on mitattava puretun ja asbestipitoisuus tulee etukäteen selvittää kaikissa rakennuk‑ siivotun tilan ilman asbestipitoisuus, jotta varmistutaan tilan puh‑ sissa, jotka ovat valmistuneet ennen vuotta 1994. Purkutöitä taudesta. Mittaustuloksen odottaminen venyttää remontin koko‑ ei saa aloittaa ennen asbestikartoitusta. Asbestikartoituk‑ naiskestoa. sen saa suorittaa asiaan riittävän perehtynyt henkilö. Kartoi‑ tus maksaa joitakin satoja euroja. Kartoitusraportti tulee säi‑ 4. Dokumentaatio lyttää. Asbestia käytettiin eniten 1970-luvulla muun muassa Vaadi urakoitsijalta dokumentaatiota urakan eri työvaiheiden tasoitteissa, laasteissa ja mattoliimoissa, minkä vuoksi sitä hintavaikutuksesta. Säilytä kirjallinen asbestikartoitusraportti. voi olla keittiön ja kylpyhuoneen tasoitteissa, laatoituksessa tai muovimatoissa. Naapuriin tehty kartoitus ei takaa oman 5. Kustannusten jako asunnon asbestittomuutta. Kysy lisätietoja taloyhtiösi isän‑ Asunto-osakeyhtiölaissa säädetään yhtiön ja osakkaiden kun‑ nöintiyrityksestä. nossapitovastuunjaosta, ellei yhtiön yhtiöjärjestyksessä asiasta ole muuta määrätty. Jos yhtiön kunnossapidettävä rakennuksen osa on rikki, tulee yhtiön teettää korjaus ja maksaa kustannuk‑ 2. Purkutyötä saa suorittaa vain pätevä ja set. Jos taas remontti tehdään siksi, että osakas haluaa uudistaa rekisteröity toimija huoneistonsa sinänsä ehjiä rakenteita/laitteita, maksaa osakas Jos asbestia löytyy kartoituksessa, purkutyöt saa suorittaa kartoitus-, purku- ja remonttikustannukset. Asbestilain uudistus ei vain rekisteröity toimija. Osa niistä on listautunut julkisesti: vaikuta taloyhtiössä voimassa olevaan kustannustenjakoon. https://asbestipurkuluparekisteri.ahtp.fi. Muiden urakoitsijoi‑ den valtuudet voit varmistaa lupaviranomaiselta: 6. Isännöinti asiantuntijana tyosuojelu.lansi@avi.fi, p. 0295 018 450. Asbestipurku Isännöintiyrityksen puoleen kannattaa kääntyä, jos asbesti edellyttää työkohteen eristämistä ja turvaosastointia, ja jos herättää remontin yhteydessä kysymyksiä. Jos korjaus kuuluu tilaa on vähän, voit joutua muuttamaan purun ja tarkistusmit‑ taloyhtiön vastuulle, isännöinti hoitaa edellä mainitut rakennut‑ tausten ajaksi pois. tajan velvollisuudet kartoittajien ja urakoitsijoiden kanssa. n 62 kita  1–2/ 2016 RAKS