KITA 1+2/2016 - Page 60

uutismonttu | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan RAKENNUSTEKNISET MUUTOSLUVAT HAETAAN SÄHKÖISESTI HELMIKUUSTA LÄHTIEN HELMIKUUSTA 2016 lähtien kaikki lämpö- ja energia­ kaivoluvat, linjasaneerausluvat sekä muut rakennustekniset muutosluvat tulee Helsingissä hakea sähköisesti Lupapiste-pal‑ velun kautta. Sähköisen asioinnin kehittäminen ja sen kautta lupakäsit‑ telyn sujuvoittaminen on Helsingin rakennusvalvonnan yksi tär‑ keimmistä painopisteistä.  Korjaus- ja muutostöihin tarvittavia lupia on voinut hakea sähköisesti alkuvuodesta 2015 lähtien. Toukokuussa 2015 myös työnjohtajahakemusten ja -ilmoitusten teko siirtyi sähköi‑ siksi. Mistä saa apua Lupapisteen käyttöön? Jos Lupapisteen käyttö ei ensi yrittämällä onnistu, kannattaa käydä Lupapisteen ohjesivuilla, joilta löytyy yksityiskohtaiset ja kuvitetut ohjeet kaikille pal