KITA 1+2/2016 - Page 40

LVI LUNASTAA ÄLYTALON LUPAUKSET? KITA KYSYI KOLMELTA ASIANTUNTIJALTA, MILTÄ LVI-ALAN TULEVAISUUS NÄYTTÄÄ? TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVAT: UNIDRAIN / PURUS OY LVI-puolen asennustoiminta kärvistelee keskellä kutistuvia markkinoita: neljä supistuvan rakentamisen vuotta vetää suupieliä alaspäin. Helpotusta tulee hitaasti, sillä talousviisaat povaavat Suomelle pitkää epäsuotuisan talouskasvun aikaa. LVI-TEKNISET URAKOITSIJAT LVI-TU ry:n uusi toimi- Megatrendien harjalla alastrategia (2016–2018) jaksaa silti valaa uskoa tulevaan. Aalto-yliopiston LVI-tekniikan professori Risto Kosonen katsoo, Toimialastrategiassa muistutetaan, että pitkittyneessä taantu- että LVI-ala liittyy useampaankin megatrendiin, joiden kautta massa yrityksissä tarvitaan uusia ajatuksia ja avauksia; roh- alan merkitys tulee kasvamaan jatkossa. keutta lähteä siniselle merelle, jossa markkinoita ja mahdollisuuksia tarkastellaan luovalla otteella. Vanhoilla toimintatavoilla taas yritetään pysyä pinnalla ”Erityisesti ympäristöasiat, joihin liittyy energiatehokkuus, on useiden seuraavien vuosikymmenin asia. Nyt mennään kohti lähes nollaenergiarakentamista vuosikymmenen loppuun ”punaisella merellä”, jossa LVI-ala käy kynsin-hampain taiste- mennessä”, Kosonen toteaa ja lisää, että kestävän kehityk- lua kilpailu-urakoista, pitkälti samanlaisin ratkaisuin ja tarjouk- sen vaatimusten yhä kiristyessä materiaaleihin sitoutuneeseen sin. Kaulaa kilpailijoihin voi yrittää hankkia olemalla halvin energiaan ja materiaalien kierrätykseen tullaan kiinnittämään tai laadukkain. yhä enemmän huomiota. LVI-TU ry arvioi, että menestystä ei saavuteta taistelemalla ”Lisäksi terveelliset ja tuottavat sisäolosuhteet on tärkeä verisesti huonokatteisista kilpailu-urakoista, vaan etsimällä ja asia, jota ei saa unohtaa energiatehokkuuden kustannuksella. hyödyntämällä uusia, kannattavia mahdollisuuksia. Niitä on Usein ei ehkä tule ajatelleeksi, että energiakustannus on var- lähitulevaisuudessa tulossa talotekniikkaan runsain mitoin: sin pieni verrattuna huonojen sisäympäristöolosuhteiden vai- ympäristö- ja energiatehokkuus, uusiutuva energia, nolla­ kutuksiin ihmisten suorituskykyyn tai sitten terveyden menetyk- energiarakentaminen, digitalisaatio ja korjausrakentaminen… seen huonoimmissa tapauksissa”, Kosonen toteaa ja huomaut- 38 kita  1–2/ 2016