KITA 1+2/2016 - Page 18

ENERKO2-HANKKEESSA JAETTIIN TIETOA OIKEASTA KORJAUSRAKENTAMISESTA TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVA: ARI MONONEN Seinäjoen seudulla järjestettiin EnerKo2-hanke. Sen ideana oli tukea energiatehokkaan korjausrakentamisen tiedon ja osaamisen kehittämistä. Projektia hallinnoi Sedu Aikuiskoulutus. Projekti onnistui sinänsä hyvin, mutta jäi budjettinsa takia pienimuotoiseksi. Korjausrakentamisen jatkokoulutushankkeille on selkeää tarvetta. ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN 2 ”On otettava huomioon rakennuksen ikä ja pohdittava jo (EnerKo2) -hanke oli jatkoa aikaisemmille projekteille, joilla hyvissä ajoin, millaisia korjauksia rakennuksessa pitäisi tehdä. on pyritty edistämään korjausrakentamisen osaamista. Sedu Tällainen osaaminen on monilta hukassa, joten koulutusta tarvittaisiin lisää niin kiinteistöjen omis- Aikuiskoulutuksen hanke Seinäjoella järjestettiin 29.8.2014–31.12.2015. ”EnerKo2-hankkeen kohderyhminä olivat erityisesti kiinteistönomistajat ja isännöitsijät, jotka voisivat kiinnittää nykyistä enemmän huomiota kiinteistöjen korjaustarpeisiin”, kertoo EnerKo2:n projektipäällikkö Esko Itäpalo Sedu ” tajille kuin rakennusalalla toimiville- Materiaalit ja rakenteet edellyttävät erikoisosaamista, samoin uusiutuvien energiamuotojen ratkaisut. että alalla olisi panostettava entistä enemmän sekä koulutukseen että tamiseen. Muun muassa materiaalit ja rakenteet edellyttävät erikoisosaa- ”Toinen kohderyhmä olivat korjausteena oli saattaa korjaajia ja kiinteistönomistajia yhteen.” Jo aiemmissa energiakorjauksiin liittyvissä hankkeissa oli havaittu, korjausrakentamistarpeiden tunnis- Aikuiskoulutuskeskuksesta. rakentamisen alalla toimivat yritykset. Projektin yhtenä tavoit- kin.” mista, samoin uusiutuvien energiamuotojen ratkaisut. ”Tulevaisuudessa korjausrakentamisen tarve varmasti lisääntyy, ja se näkyy myös Sedun koulutustarjonnassa”, Tarvetta korjauksille – ja koulutukselle sanoo Itäpalo. Itäpalo oli aiemmin mukana ensimmäisessä EnerKo-hankkeessa, jossa tarjottiin rakennusten energiakorjauksiin liittyvää Huoltokirjat käyttöön koulutusta laajemminkin. EnerKo2-hankkeessa pyrittiin vahvistamaan osaamista täyden- ”Nytkin tavoitteena oli järjestää enemmän koulutusta, nyskoulutuksen kautta, mutta samalla haluttiin myös kiinnittää mutta yleisen taloustilanteen takia erillisiin koulutushankkeisiin huomiota asumisen huoltokirjan tarpeeseen. Kun tunnistetaan ei nyt löytynyt rahoitusta.” asuintalojen ja muiden rakennusten huolto- ja korjaustarpeet, Sen sijaan kiinteistönomistajille järjestettiin Sedun tiloissa lyhyitä iltakursseja ja seminaareja korjausrakentamisesta. Niissä käytiin läpi keskeisiä korjausrakentamisen teemoja. 16 kita  1–2/ 2016 kiinteistöjen pitkän aikavälin hoito ja kunnossapito saadaan entistä suunnitelmallisemmiksi. ”Kiinteistöjen omistajien osaamistasoon on jatkossa kiinni-